Doporučení Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP) pro chovatele exotického ptactva v souvislosti s výskytem ptačí influenzy v ČR

Vážení chovatelé exotického ptactva,

Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP) a Klub přátel exotického ptactva (KPEP) se připojují ke zprávě ze zasedání zástupců Českého svazu chovatelů (ČSCH) a ústředního ředitele Státní veterinární správy (dále jen SVS), zveřejněné dne 13. 1. 2017 na webových stránkách ČSCH, Facebooku a prostřednictvím e-mailů.

Chovatelům doporučujeme, aby se instrukcemi uvedenými v této zprávě řídili. SVS již delší dobu opakovaně doporučuje chovatelům přistoupit na preventivní opatření a upravit chovatelské zařízení tak, aby bylo zabráněno kontaktu s volně žijícími ptáky, především co se týče krmení a napájení. Pokud by se stalo, že se chovatel ocitne uprostřed ochranného či dozorového pásma (3, resp. 10 km v poloměru) a jeho chov by tedy byl ohrožen možnou likvidací, měl by bezodkladně požádat o výjimku tak, jak umožňuje současná legislativa a jak uvádí výše zmíněná zpráva ze dne 13. 1. 2017. Při splnění preventivních opatření doporučených SVS a dřívějších nařízení předpokládáme, že takovéto chovy by měly být logicky považovány za bezpečné a tudíž by jim měla být udělena výjimka podle příslušné vyhlášky, pokud ovšem bezpečnost chovu není narušena situacemi, které by k likvidaci chovu zavdávaly příčinu (např. přímý kontakt s nechráněnou drůbeží, která by podlehla likvidaci v případě rozšíření onemocnění v ochranném pásmu).

Chovatelům exotického ptactva doporučujeme v případě potřeby informací o aktuální situaci v zemi sledovat pravidelně aktualizované informace na webových stránkách Státní veterinární správy: http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/. Informace jsou vedeny věcně a jsou pravidelně aktualizované. Sledování ostatních médií včetně chovatelských diskusí nelze v žádném případě chovatelům doporučit pro značnou zmatečnost a neobjektivnost informací.

Na pozemek chovatele a do chovu by rozhodně neměli být vpuštěni lidé, kteří k tomu nemají zákonné oprávnění nebo odpovídající povolení. Toto platí např. pro obecní zastupitele a dobrovolné hasiče. Avšak v případě, že veterinární správa situaci vyhodnotí za stav krajní nouze, může dobrovolný hasič vstoupit na pozemek bez povolení a jeho jednání, ačkoli například způsobí nějakou škodu, je v takové situaci nepostihnutelné. V případě krajní nutnosti má občan právo obrátit se o pomoc na policii ČR.

Výjimky z likvidace v ochranném, případně dozorovém pásmu na základě vyhlášky udělují místně příslušné krajské veterinární správy (KVS SVS), na které se chovatelé musí obrátit dle svého bydliště. Kontakty na ně najdete opět na webu SVS.

Zároveň uvádíme kontakty, na které je možné volat v případě jakékoli nejasnosti nebo konkrétní kritické situace:

Ladislav Žoha, předseda ACHEP a KPEP tel. 732483540

Zdeněk Vandělík, jednatel ACHEP a KPEP tel. 602237130

Mgr. Jan Cvrček, biolog a člen KPEP tel. 721838279