foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logo CZACHistorie Českého klubu chovatelů agapornisů (CZAC) není dlouhá. Za předchůdce můžeme považovat Agapornis-Forpus klub v devadesátých letech minulého století a před lety Českomoravský klub chovatelů agapornisů. Moc Vám tyto názvy neříkají? Nedivíme se, poněvadž aktivita obou celků je nulová a spolky neexistují. Jelikož nastala doba, kdy se chovy agapornisů začaly kvalitativně řítit dolů, tak se v létě roku 2008 potkalo několik chovatelů s myšlenkou založení zcela nového moderního klubu, který bude aktivní nejen na české, ale i mezinárodní scéně. Na podzim 2008 proběhla Ustavující schůze. Zázemí jsme našli v Chovatelském areálu v Újezdě u Brna. Toto místo je známé především pořádáním pravidelných burz (4. neděle v měsíci). Na počátku před námi stálo mnoho organizačních a administrativních povinností a úkolů. A nyní nám dovolte Vás seznámit s klubem.

Činnost klubu

Vrcholem sezony pro klub je jeho klubová výstava. Od roku 2009 pořádáme každý rok Celostátní výstavu agapornisů. Výstavy se konají v Chovatelském areálu, Újezd u Brna. Původní jednodenní akce se rozložila do dvou dnů a tím vznikl prostor si výstavu více užít. Kromě klubové výstavy se naši členi (většinou úspěšně) účastní i jiných výstav, např. Exoty Olomouc nebo Exotiky v Lysé nad Labem.

Při založení klubu nám bylo jasné, že je potřeba navázat spolupráci se zahraničím a přebírat tak nejnovější poznatky. Spolupracujeme přímo s Dirkem Van den Abeele i kluby po celé Evropě. V návaznosti na to jsme začali pracovat na překladech mezinárodních standardů. Nejdále jsme prozatím u agapornise fischeri, jehož standard je před dokončením. S tím jsme přijali i mezinárodní označování mutací, které jasně definuje každou kombinaci a odpadají tak hrůzostrašné názvy typu „golden cherry, silver,“ apod.

Pravidelně jezdíme na BVA Masters do Belgie. Tato výstava je považována za neoficiální mistrovství světa v agapornisech. Pravidelně se tam setkávají chovatelé z různých koutů Země a vystaveno bývá přes 2 000 agapornisů. Klub má své zástupce ve světové skupině zabývající se problematikou mutací agapornisů a má tak k dispozici nejnovější informace. Zároveň se podílí na spolupráci v této oblasti. Z poslední doby lze jmenovat přejmenování mutací marbled, faded, ale i výskyt mutace vázané na pohlaví u agapornise fischeri. Tyto informace se snažíme dále publikovat ve stručných zprávách na webových stránkách.

Členství

Členství v klubu je především o kolektivu. Spojuje nás stejný zájem – agapornisové. V našich řadách jsou různí chovatelé. Vždyť i věkové rozmezí sahá někde od 10 až po 70 let. Někteří jsou úspěšní na výstavách nyní, jiní se snaží posouvat dopředu, aby se další sezonu pokusili bodovat na klubové výstavě místo nich. Platí to i o chovech členů. Někteří ptáci jsou podprůměrní, ale dobrými rodiči, jiní se pohybují v průměru, další občas vylétnou mezi elitu. Vždy záleží na chovateli a jeho přístupu. Každý se může posouvat, vypracovat. Hlavním cílem je setkat se, popovídat v přátelské atmosféře, vyměnit si zkušenosti, odchovy. Veškeré výstavy, zájezdy jsou tedy o zážitcích, které jsou přidruženy tomu základnímu, co nás spojuje – agapornisové.

Chcete se stát členem CZAC?

Co tím získáte …

 • Možnost spolupráce, diskuze, výměny zkušeností
 • Možnost diskuse mezi členy klubu v interní diskuzi na internetu
 • Možnost účastnit se všech schůzí, výstav, zájezdů, přednášek, vystupovat jako člen klubu
 • Možnost objednání klubových kroužků s evidenčním číslem chovatele
 • Možnost aktivního zapojení se do dalšího směrování klubu
 • Možnost kontaktů se zahraničím

Máme v plánu …

 • Směrovat chov agapornisů v ČR směrem kvality, která nebude překračovat nekvalitní kvantitu
 • Ustálit názvosloví dle mezinárodních standardů, ze kterého je ihned patrné, o jakou mutaci se jedná
 • Dokončit standardy pro jednotlivé druhy agapornisů
 • Pořádání výstav, zájezdů, akcí pro členy
 • Pořádání odborných přednášek v rámci klubu

Veškeré informace ke klubu naleznete na webových stránkách: www.czagapornisclub.eu

Copyright © 2020 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.