foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Chov ptáků se dělí na dvě kategorie - chov přírodních (nevýstavních) a chov výstavních ptáků. Obě tyto kategorie mají své pro a proti. V tomto článku bych se rád zaměřil pouze na chov výstavních ptáků, které budu srovnávat s přírodními ptáky.

Každý člověk již na první pohled pozná, že výstavní ptáci jsou v převážné většině charakterističtí větší délkou těla. To je ostatně jedno z kriterií výstavních ptáků – velikost. U těchto ptáků je dále důležitá barva opeření. Vedle přírodního zbarvení mají i jiné barvy opeření, pro které jsou cíleně šlechtěni. Dalším šlechtěným znakem je postoj, struktura opeření atd. Všechny tyto znaky dělá výstavní ptáky pro chovatele a nejen pro ně krásnějšími. To však nese spolu značné negativní změny v reprodukci. Tyto změny jsou nejvíce patrné u andulek, kanárů, zebřiček a chůviček. Jedná se především o pokles počtu snesených vajec, sníženou líhnivost a do značné míry i nižší životaschopnost mláďat krátce po vylíhnutí. Všechy tyto znaky způsobuje jeden činitel, způsob výběru ptáků do reprodukce. Ptáci se nejprve vybírají podle velikosti (větší než standard – co největší), která je v drtivé většině vždy větší než u ptáků přírodních a následně podle barvy opeření, postavy atd. Tím chovatel nevědomky vybírá ptáky s vyšší hmotností. A to je ten hlavní problém – vyšší hmotnost. Obecně totiž platí, že vyšší hmotnost jedince snižuje jeho reprodukční vlastnosti. Ptáci rostou po vylíhnutí pomaleji a v období tvorby pohlavních orgánů naopak rychleji ve srovnání s přírodními ptáky. Mají tak v období tvorby pohlavních orgánů málo času na jejich plnohodnotný vývoj. To znamená, že budou mít málo tuku a k tomu špatnou reprodukci. Nám však nejde o vnitřní složení ptáka (zda bude libový nebo tučný). Tyto ptáky přece nechceme mít jako zdroj obživy. Jak tedy zvýšit reprodukční ukazatale?

Většinu lidí napadne, že by bylo dobré, aby pták ze začátku rostl rychleji a později pomaleji a tím zlepšit reprodukci. Toho lze docílit několik způsoby. Uvedu zde jen způsoby dva. První z nich je výběr podle přírůstku v ranné fázi života. Do reprodukce se vybírájí ptácí, kteří budou mít např. od vylíhnutí do odstavu od rodiů nejnižší přírůstek. Je to sice nejsložitější způsob selekce, ale za to nejúčinější. Druhý způsob selekeckce je výběr podle hmotnosti vajec při snesení a ranné hmotnosti. Spočivá v tom, že se do reprodukce budou vybírat ptáci z největších vajec a co nejnižší hmotností v době odstavu. Oproti prvnímu způsobu nedává však tak přesvědčivé výsledky. U obou selekčních způsobů si musíme uvědomit, že nemůžeme vybírat ptáky v době výběru na výstavy co největší. To k ničemu nepovede. Neustálé prodlužování délky těla je špatně. Tím neustále narůstá hmotnost a to jak již víme zhoršuje reprodukci. Musíte proto vybírat ptáky velikostně co nejblíže standardu. Oba způsoby tak zvyšují rychlost růstu po vylíhnutí a naopak snižují rychlost růstu v době tvorby pohlavních orgánů a tím umožňují jejich plnohodnotný vývoj. První způsob ovlivňuje rychlost růstu přímo, proto je učínnější než druhý, který ji ovlivňuje nepřímo. Zde nutně vyvstává otázka. Jak zjistit hmotnosti nutné pro selekci? Vážením. Jednodenní mládě nebo vejce se váží snadno bez problémů, ale jak zvážit jedince po odstavu? Také skoro snadno. Stačí mít visací váhu a látkový sáček. Ptáka dáme do sáčku, zavěsíme na váhu a zvážíme. To je celé. Můžete ihned namítnout, že oba způsoby selekce jsou nereálné, pokud vám pták snese jen 3 vejce, ze kterých se vylíhnou jen dva jedinci. I to však jde udělat. Je jen na vás, zda co největší pták se špatnou reprokudcí je víc, než pták dle standardu s lepší reprodukcí. Musíme si však uvědomit, že výsledky nebudou patrné hned a skokově. Tak jako jsme prznili výstavní ptáky v reprodukci skoro 100 let (pokud je to špatně, omlouvám se), tak bude nějaký čas trvat zlepšení, které se však nikdy nedostane na úroveň přírodních ptáků. Aby k tomu došlo, tak by musel být zrušen hlavní znak při výběru ptáka, a to jeho výstavní velikost. Zrušit tento znak je na větší diskuzi, než kterou vyvolá tento článek. To je na diskuzi mezinárodní – změnit u výstavních ptáků jejich standard.

Aby jste však po přečtení nepropadali skepsi, tak mohu říct, že první výsledky, byť malé, budou patrné již po prvních generacích selekce. Pokud nevěříte, zkuste to a sami uvidíte.

Diskusi k tomuto článku bych rád uvítal na moderované ifauně. Děkuji.

Pokud někdo budete mít dotazy, obraťte se na mě, kontaky jsou v adresáři.

Copyright © 2019 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.