foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pravidla soutěže o Mistra KPEP v kategorii bodovaných ptáků

Soutěž o titul Mistr KPEP probíhá pouze v rámci výstavy EXOTIKA konané každoročně v Lysé nad Labem pod záštitou KPEPu. Soutěže se může zúčastnit každý fyzický i právnický člen KPEP se svými odchovy ročníků podle podmínek pro jednotlivé kategorie, opatřenými pouze kroužky KPEP nebo kroužky chovatelských klubů, kteří jsou právnickými členy KPEP, barevné označovací kroužky nejsou přípustné. U ptáků přijímaných do soutěže bude provedena kontrola kroužku. Nebudou-li splněny stanovené podmínky u žádné kategorie, nebude Mistr KPEP vyhlášen.

Vystavovatel musí splnit výstavní podmínky výstavy EXOTIKA Lysá nad Labem, které stanovuje KPEP se souhlasem vedení Výstaviště v Lysé n. Labem.

Posuzování v každé kategorii se řídí jednotným postupem, delegovaný posuzovatel je povinen posuzovat ptáky pomocí bodového systému dle platného standardu včetně vypsání bodů po pozicích. Tímto způsobem určí vítěze jednotlivých skupin, a z nich pak vítěze kategorie. Z vítězů kategorií pak všichni přítomní delegovaní posuzovatelé určí stejným systémem celkového vítěze výstavy EXOTIKA. Při rovnosti bodů v jednotlivých skupinách či kategoriích určí vítěze každé skupiny či kategorie na žádost pořadatele výstavy delegovaný posuzovatel, v případě celkového vítěze pak obdobným způsobem všichni delegovaní posuzovatelé poměrem hlasů. V případě, že vítěz skupiny či kategorie nebo celkový vítěz výstavy EXOTIKA není člen KPEP (výstava je vyhlášena jako otevřená), pak posuzovatel určí i tři nejlepší vystavovatele KPEP pro potřeby udělení titulu Mistr KPEP. Oznámení výsledků soutěže, ocenění 3. a 2. místa diplomem a předání poháru Mistra KPEP bude provedeno na slavnostním večeru konaném při výstavě EXOTIKA daného roku.

Mistrovské kategorie:

Barevní, postavoví kanáři, kříženci s kanárem

Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem v barvě současného roku dle COM. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 3 vystavovatelů, členů KPEP.

Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:

 • Barevní kanáři.
 • Postavoví kanáři.
 • Kříženci s kanárem.

Andulky

Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem v barvě současného roku dle COM + možnost 1 roku předcházejícího. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 3 vystavovatelů, členů KPEP.

Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:

 • Andulky postavové
 • Andulky barevné

Papoušci

Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem v barvě současného roku dle COM + možnost 4 roků předcházejících. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 3 vystavovatelů, členů KPEP.

Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:

 • agapornisové
 • papoušíčci
 • neofémy
 • rozely
 • alexandři
 • papoušci rodu Psephotus
 • Pyrury
 • Ostatní nezařazení papoušci

Korely

Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem v barvě současného roku dle COM + možnost 4 roků předcházejících. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 3 vystavovatelů, členů KPEP.

Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:

 • Korely

Drobní exoti

Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem v barvě současného roku dle COM. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 3 vystavovatelů, členů KPEP.

Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:

 • chůvička japonská
 • zebřička pestrá
 • rýžovník šedý
 • pásovníci všech druhů
 • amadina Gouldové
 • holoubek diamantový
 • křepelka čínská
 • ostatní drobní exotičtí ptáci

Praha, 1. kvetna 2012

ara_jaraPtačí příběhy z "pakárny".

Jsou to příběhy ptáků s různými problémy většinou psychickými deprivacemi.

V této rubrice budou zveřejňovány  články našich členů publikované v různých exotářských časopisech a přednášky na konferencích.

aa

Pracovní skupina pro udržení druhové rozmanitosti má za cíl pomoci udržet v českých chovech druhy exotických ptáků, u kterých hrozí v nastalé situaci vymizení - zastavení dovozů vhledem k situaci okolo ptačí chřipky, nedostatku odchovů apd.
Copyright © 2019 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.