foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z materiálů shromážděných touto pracovní skupinou vyplývá, že v ČR je v současné době chováno cca 340 druhů pěvců, z čehož je min. 174 druhů zrnožravců. Ze 166 druhů měkkožravých a ostatních pěvců připadá cca 2/3 většina na chovy zoologických zahrad, zbytek tvoří chovatelé z celé republiky. V republice se pravidelně odchovává z uvedeného počtu druhů cca 60% druhů zrnožravců a 45% druhů měkkožravých.

V této pracovní skupině je zapojeno minimálně 97 chovatelů drobného a hmyzožravého ptactva.

Tato pracovní skupina vznikla v únoru roku 2008 jako reakce na zákaz dovozů drobných exotů. Od počátku byl její cíl udržet v našich chovech co nejvíce druhů drobných exotů a jejich stavy co nejvíce rozšiřovat, právě navzdory zákazu dovozů, který znamenal citelnou ránu pro chov drobotiny.
Pracovní skupina druhové rozmanitosti začínala na několika málo lidech a v dobu vzniku zahrnovala pouze několik desítek druhů pěvců, avšak během tří let se do projektu podařilo spoluprácí koordinátora a zúčastněných chovatelů, kteří rozšiřovali své chovy, zařadit více jak 350 druhů pěvců a téměř sto chovatelů z celé republiky i Slovenska.
Zákaz dovozů byl doslova bleskový, a budoucnost chovu drobotiny vypadala přinejmenším černě, především panovala obava, že se řadu druhů nepodaří vůbec udržet. Několik druhů to skutečně potkalo, ale u drtivé většiny druhů se paradoxně stal pravý opak. Lidé se na dříve běžnou a v tu dobu rázem nedostatkovou drobotinu začali mnohem více soustředit, a díky tomu dnes můžeme vidět chovy, dá se s jistou nadsázkou říci, domestikovaných vzácných astrildovitých typu motýlci, amaranti atd., kteří se s přibývajícími generacemi čím dál lépe adaptují na klecové chovy a tím máme i čím dál více odchovů. Nebýt tohoto radikálního řezu v chovech pěvců, měli bychom dále chovy plné dovozových a mnohdy zchoulostivělých ptáků, kteří by mnoho neodchovali a tak bychom museli doplňovat stavy zase jen z dovozů…
Protože tedy pracovní skupina svůj účel splnila na výbornou, rozhodli jsme se tuto Pracovní skupinu uvolnit a změnit na „Registr druhové rozmanitosti“. Smyslem tohoto registru je nadále pouze sledovat stavy a situaci druhů zahrnutých v původní Pracovní skupině druhové rozmanitosti, a tímto se tedy původní striktní podmínky PS druhové rozmanitosti ruší. 
Copyright © 2020 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.