foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Výsledná zpráva o stavu PS NM KPEP k 31. 12. 2010

Současný počet chovatelů v PS NM: 15

 • Česká republika: 7
 • Slovenská republika: 2
 • Německo: 1
 • Francie: 2
 • Holandsko: 3

Současný počet jedinců v chovech v ČR a SR: cca 60

 • Samců: 21
 • Samic: 29
 • Zatím neurčeno: 10

Úhynů za rok 2010 v ČR a SR: 26

 • Samců: 10
 • Samic: 12
 • Neurčených: 4

Během roku jsme se věnovali bohužel i veterinární problematice.

Při pitvách bylo zjištěno, že tři čtvrtiny úhynů byly způsobeny kolibacilózou a následným krvácením do střev které způsobilo celkovou somatickou sepsi. Typickým příznakem je apatie trvající čtrnáct dní tři týdny, permanentní krmení se, a „oklepávání se“. Při pitvě jsou okamžitým indikátorem černě zbarvená atrofovaná střeva. Zbarvení způsobuje hemolyzovaná krev.

Nikdy se nejednalo o hromadnou nákazu, vždy se tak dělo při stresech, během nebo po hnízdění, výkyvech teplot, apod.

Na toto onemocnění nám bylo doporučeno používat dvousložkové antibiotikum Belcospira. První složka účinkuje ve střevech a trvale v nich působí jako regulátor v případě patogeneze především bakterie Escherichia coli, druhá složka se dostává do krevního oběhu a účinkuje zejména při respiračních obtížích.

Bohužel, kolibacilóze se nelze jinak než preventivně bránit.

Ve zbylé čtvrtině se jednalo čistě o typické úrazy, především hlavy (edém mozku, subdurální hematomy), a v mizivém množství i o nevysvětlitelné úhyny.

V jednom případě se dokonce jednalo o prokazatelnou meningoencefalitidu způsobenou s největší pravděpodobností savým hmyzem.

Copyright © 2020 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.