foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Tato pracovní skupina působí od počátku února 2010, kdy vyšel úvodní článek a hlavní teze v časopise Nová Exota č. 2/2010. Zpočátku se tato pracovní skupina vztahovala na papoušky rodu Neophema, Neopsephotus, Brotogeris, Bolborhynchus, Psilopsiagon, Forpus, Agapornis a druh Platycercus adelaidae.

V současné době se PS zabývá pouze rody Neophema, Neopsephotus, Brotogeris, BolborhynchusPsilopsiagon. Papoušíčci rodu Forpus byly z PS odstraněny pro nezájem ze strany chovatelů, navíc v naší republice nově působí Forpus klub. 

Papouškům rodu Agapornis byla vyčleněna zvláštní pracovní skupina pod vedením kolegy Karla Nováka a specializovaného klubu CZAC, který je mj. i právnickým členem kPEP.

Rosela adelaidská, Platycercus adeaidae, byla z PS také odstraněna především z praktických důvodů. Podle nejnovějších výzkumů teoretických i molekulárně-genetických bychom ji měli opět řadit jako jeden z poddruhů rosely penantovy. Její přirozená variabilita je navíc tak vysoká, že nelze jasně definovat standardní fenotyp této rosely.

Cílové druhy PS MP:

1) rod Neophema: neoféma modrohlavá, ozdobná, tyrkysová

2) rod Neopsephotus: neoféma bourek

3) rod Brotogeris: tirika zelený, bělokřídlý, jižní, kobaltový, tovi, rudokřídlý, zlatokřídlý, žlutočelý, + všechny poddruhy cílových druhů

4) rod Bolborhynchus: aymara pruhovaný + poddruhy, aymara andský

5) rod Psilopsiagon: aymara citrónový + poddruhy, aymara šedoprsý

 

PS MP KPEP tvoří:

koordinátor a všichni chovatelé, kteří mají ve svém chovu výše uvedené cílové druhy a jsou registrovaní u koordinátorů projektu.

Ke spolupráci jsou vítáni všichni chovatelé, kteří mají ve svém chovu cílové druhy. Podmínkou účasti na projektu je členství v chovatelské organizaci KPEP, která celý projekt zaštituje.

S podáním žádosti o účast na PS MP se chovatel zavazuje:

  1. K pravidelnému zasílání informací (čísla kroužků jedinců, původ jedinců, věk,…) o chovaných ptácích, odchovech a úhynech cílových druhů.
  2. K přednostnímu prodeji či výměně jedinců ostatním členům PS MP KPEP
  3. K vřelé a otevřené spolupráci

S podáním žádosti o účast na PS MP chovatel svým podpisem získává:

  1. zapsání do chovné knihy
  2. Pravidelné zasílání aktuální nabídky a poptávky cílových druhů od koordinátora projektu.
  3. Právo přednostního nákupu jedinců cílových druhů od dalších členů PS MP KPEP
  4. pomoc výboru KPEP při eventuálních právních úkonech souvisejících s cíli PS MP - při vyřizování např. dovozu ptáků, následné karantény apod.
  5. PS MP KPEP vydá vždy k příležitosti výroční schůze KPEP Výroční zprávu, která bude obsahovat dosažené výsledky za uplynulé období

 

Koordinátoři PS MP KPEP

Jan Cvrček, mob. 721838279

Ladislav Žoha, mob. 732483540

Jan Sládek, mob. 606428747

  

Současný počet chovatelů v PS MP: 18

  • Česká republika: 16
  • Slovenská republika: 2

Párů aymar: a) citrónových – 3, b) šedoprsých – 4.

Párů neofém: a) bourků – min. 15, b) modrohlavých – min. 10, c) ozdobných – min. 12, d) tyrkysových – min. 15.

Párů tirik: a) bělokřídlých – 8, b) žlutokřídlých (chiriri) – 0, c) rudokřídlých – 5,4, d) zlatokřídlých – 3,2, e) kobaltových – 3,2, f) tovi – 1,0, g) zelených – 10-X, h) žlutočelých - 0.

Copyright © 2020 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.