foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Udělení putovního poháru Svatopluka za rok 2005

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem již od roku 1978 jako ocenění chovateli, který v daném roce dosáhl výjimečného chovatelského úspěchu. Přesto by to nemělo být ocenění ze nějaký jednorázový odchov, ale měl by to být odchov, který se zrodil po cílevědomé práci a snaze a měl by to být odchov, který svou opakovatelností může být přínosem pro chovatelství jako takové. Tak, jako v minulých letech, nedostal výbor klubu žádný návrh na udělení poháru z řad členské základny a právem se ptáme, proč si tak málo všímáme svých kolegů, přátel, jejich úspěchů. Při diskusi o vhodných kandidátech na toto ocenění padlo ve výboru klubu několik návrhů. Jednalo se o chovatele, kteří však svými výsledky moc nechlubili, ani je nepředstavili na výstavách. Odborná diskuse ve výboru byla delší než obvykle a nakonec bylo rozhodnuto, že putovní pohár Svatopluka Vlasáka pro rok 2005 nebude udělen.

Copyright © 2019 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.