foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2007

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem již od roku 1978, slaví tedy dnes 30 narozeniny, jako ocenění chovateli, který v daném roce dosáhl výjimečného chovatelského úspěchu. Přesto by to nemělo být ocenění ze nějaký jednorázový odchov, ale měl by to být odchov, který se zrodil po cílevědomé práci a snaze a měl by to být odchov, který svou opakovatelností může být přínosem pro chovatelství jako takové.

Při diskusi o vhodných kandidátech padlo ve výboru klubu několiknávrhů. Jednalo se o chovatele, kteří se zabývají chovem afrických druhů ptáků. Tato skupina ptáků je v současné době v evropských chovech velmi ohrožena. KPEP již v minulém roce založil pracovní skupinu, kterámá za cíl udržet tyto ptáky v našich chovech při minimalizaci jejich dovozu z odchytu ve volné přírodě.

  • Zdeněk Dostál je novým členem KPEP, úspěšným chovatelem je však již delší dobu a jeho chovné kmeny, hlavně astrildů pestrých a rudočelých jsou stabilizovanéa každým rokem odchovává až desítky kusů mladých ptáků.
  • Oldřich Bouma již několik let se zabývá chovem leskoptví tříbarvých a jeho práce sesetkává s úspěchem. Nelze sice hovořit o nějakém velkém množstvíodchovů, ale jen člověk, který chová hmyzožravé ptáky ví, jaké je tostarost. Důsledné zlepšování metodiky odchovu, hlavně v oblastináhradního krmiva při odchovu přineslo i letos svůj výsledek a př.Bouma odchoval dvě mláďata.

Odborná diskuse ve výboru byla poměrně dlouhá a nakonec jsme se rozhodli udělit Putovní pohár Svatopluka Vlasáka pro rok 2007 příteli Oldřichu BOUMOVI, kterému se toto ocenění dostává již podruhé v historii. Poprvé se tak stalo v roce 1990 za odchov šám.

Př. Dostálovi, přejeme do nastávající chovné sezóny hodně štěstí a doufáme, že v příštím roce budou jeho početné odchovy pokračovat a bude mít možnost být opět nominován do této soutěže.

Praha 29.3.2008

psv psv
Copyright © 2019 Copyright Klub přátel exotického ptactva Rights Reserved.