Držitelé putovního poháru

  PLÁN ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ KPEP NA ROK 2024
Featured

PLÁN ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ KPEP NA ROK 2024

  Rozpočet KPEP je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 900 000,- Kč, s tím, že počítá s další vysokou investicí do obnovy výstavního fundusu.

 1. V termínu 23.3. se zúčastnit výroční schůze a semináře klubu CZAC v Brně.
 2. V termínu 6.4. uspořádat 16. VIP setkání chovatelů exotického ptactva – v kulturním domě v Jirnech.
 3. V termínu 27.4. se zúčastnit výroční schůze KCHBOVPaH v Safariparku DK.
 4. V termínu 8.6. uspořádat 20. DERBY drobných exotů v Nymburce – Moštárně ve spolupráci s AG klubem a KCHR a případně KCHZČR. Povinný příspěvek spolupořadatelů do pokladny KPEP 2000,-Kč.
 5. V termínu 15.6. se zúčastnit Semináře chovatelov papagájov v Kálnici (SK). Zájemci o účast kontaktují předsedu či jednatele klubu, KPEP poskytne příspěvek na dopravné, poplatek semináře a ubytování si každý hradí sám.
 6. V termínu 16.8. – 1.9. uspořádat v součinnosti s BZ PřF UK a Společností Laguna ročník výstavy exotického ptactva, exotických zvířat a rostlin v BZUK.
 7. V termínu 24.8. se zúčastnit na ME v Karlsruhe, tato akce je pořádána společně s AG klubem a CZAC. Od zájemců vybírat 50,-/ks na transport, příspěvek partnerů 3000,-, od nečlenů organizátorů pak ještě vybrat jednorázový příspěvek. Podrobnosti zveřejnit v červnu.
 8. V termínu 27.9. – 29.9. se aktivně účastnit Celostátní výstavy agapornisů partnerského klubu CZAC.
 9. V termínu 4. – 6. 10. se zúčastnit výstavy KCHEPK v Klatovech.
 10. V termínu 25. – 28. 10. uspořádat v součinnosti s Výstavištěm v Lysé n.L. 16. ročník výstavy EXOTIKA, jejíž nedílnou součástí bude Mistrovství ČR bodovaných ptáků, včetně celostátní výstavy ČKCHK, KCHR a Polabského derby CZAC.
 11. Členské schůze v prostorách Emauz v Praze 2 pořádat dvě – výroční a vánoční, ostatní schůze budou vyhlašovány jako součást akcí klubu – DERBY, BZUK, EXOTIKA.
 12. Pokračovat v udílení Putovního poháru Svatopluka Vlasáka a titulu Mistr KPEP.
 13. Pokračovat ve spolupráci s mediálními partnery KPEPu - s časopisy Nová Exota, Papoušci a Chovatel, rozvíjet stálou expozici KPEP ve Vrtbovské zahradě..
 14. Na základě opakovaných a mnohočetných reakcí veřejnosti na akcích klubu připravit vypracování propagačního rollupu klubu na téma obhajoby a vysvětlení etického chovatelství laické veřejnosti.
 15. V souvislosti s blížícím se výročím 100 let KPEPu pokračovat v přípravě pamětní publikace o historii klubu, která bude obsahovat i dosud zpracovaná období do roku 1980 (Veger, Řapek).
 16. Připravit propagační materiály KPEPu v anglické a německé verzi pro účast na Světovém šampionátu C.O.M. 2024 ve formě rollupu.
 17. Na bodovaných výstavách klubu vypracován ceník programu Birdifly pro vlastní organizaci výstavy.

Nymburk:

   vstupní paušál - 500 Kč

   konzultace/úpravy navíc - 5 hodin - 1500 Kč

   osobní účast na výstavě - zdarma

   materiál - štítky - 300 Kč

  variabilní – 10 Kč x počet ptáků

Exotika:

 vstupní paušál - 500 Kč

 konzultace/úpravy navíc - 15 hodin - 4500 Kč

 osobní účast na výstavě - zdarma

materiál - štítky - 500 Kč

variabilní - 10 Kč x počet ptáků

 

 1. Monitorovat situaci ohledně nových nařízení MZe, MŽP, AOPK, SVS a EU a neprodleně informovat členy prostřednictvím webu a sociálních sítí. Problematika CITES, invazních druhů, welfare, TRACES a dalších.
 2. Prohlubovat úzkou spolupráci se Společností na ochranu biodiverzity jako právnický člen EAPK (European association of private keepers). Aktivně se podílet na řešení situace s hrozícím přijetím EU positivních seznamů exotických a okrasných zvířat v soukromých chovech.
 3. Vypracovány výstavní podmínky mistrovství KPEP ČR i otevřeného MČR v Lysé nad Labem – bude zveřejněno při vyhlašování podmínek daných výstav. Podmínkou účasti klubů nepatřící pod KPEP je uzavření smluvní spolupráce nebo právnického členství v KPEP.
 4. Pokračovat ve spolupráci s ČSCH prostřednictvím ÚOK naší odbornosti – ustanovit jasná pravidla organizace světových šampionátů – konvoj a svoz ptáků organizuje KPEP a účtuje zálohu od ČSCH, MČR trvale v Lysé nad Labem, v Olomouci nově Středoevropský šampionát. V případě nedohody na těchto podmínkách ukončit spolupráci s ČSCH a samostatně vstoupit so C.O.M.
 5. Stabilizace v členské základně – každoročně upozornit členy, kteří minulý či minulé roky vůbec nereagovali na info od klubu, v případě jejich opět žádné reakce jim ukončit členství. Vyrozumění písemně s doložkou doručení. Při přijímání nových zájemců o členství v klubu nově stanoven jedrázový příspěvek 300,- Kč.
 6. Připravit a vyškolit na náklady klubu – konvojéry a schválené auto pro přepravu zvířat, požádat o schválené zařízení – CZ .

Tento plán činnosti a rozpočet KPEP pro rok 2024 byl schválen výroční  členskou schůzi  9.3.2024 a je závazný pro statutární a výkonný orgán klubu.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe