Držitelé putovního poháru

Držitelé putovního poháru Svatopluka Vlasáka

 • 1978 ARAZIM Alois
 • 1979 KEFURT Václav
 • 1980 RÁKOS Stanislav
 • 1981 BARTOŇ Jaromír
 • 1982 KOTLÍN František, KOTLÍNOVÁ Marie
 • 1983 PODPĚRA Petr
 • 1984 SVOBODA Karel
 • 1985 PODPĚRA Václav, Ing.
 • 1986 VEGER Zdeněk
 • 1987 PECINA Pavel, RNDr.
 • 1988 ŠTASTNÝ Otakar
 • 1989 neudělen
 • 1990 BOUMA Oldřich
 • 1991 TICHÝ Jiří
 • 1992 neudělen
 • 1993 DOKTOR František
 • 1994 JAKUBÍČEK Václav
 • 1995 DOMAS Václav
 • 1996 HOVORKA Luděk
 • 1997 PODPĚRA Václav, Ing
 • 1998 ČÍŽEK Václav
 • 1999 ZAVADIL Antonín
 • 2000 ZAHÁLKA Stanislav
 • 2001 neudělen
 • 2002 ANDRÝSEK Alois
 • 2003 HÁJEK Václav
 • 2004 Nečas Antonín
 • 2005 neudělen
 • 2006 CHVAPIL Stanislav
 • 2007 BOUMA Oldřich
 • 2008 NEČAS Antonín
 • 2009 neudělen
 • 2010 ŽOHA Ladislav
 • 2011 ANDRÝSEK Alois
 • 2012 VANDĚLÍK Zdeněk
 • 2013 VLASÁK Svatopluk ml.
 • 2014 ČÍŽEK Václav
 • 2015 LAUBE Zbyněk
 • 2016 VOMÁČKA Čeněk
 • 2017 PŘIBYLOVÁ Věra
 • 2018 LAUBOVÁ Dagmar
 • 2019 HYBLER Stanislav
 • 2021 GLATT Jiří

Stanovy pro udělování putovního poháru Svatopluka Vlasáka

 1. Tento putovní pohár je trvalým majetkem KPEP Praha, který jej pořídil z vlastních finančních prostředků jako výraz uznání a ocenění zásluh zakládajícího člena přítele Svatopluka Vlasáka o chovatelství ptactva a uctění jeho památky.
 2. Tento pohár je každým rokem udělován po předchozím výběru, posouzení a schválení výborem KPEP tomu členovi našeho klubu, který dosáhl v hodnoceném roce nejvzácnější nebo mimořádný chovatelský úspěch v podobě úspěšného odchovu chovaných ptáků.
 3. Výbor KPEP Praha je povinen vést o hlášení jednotlivých členů, popřípadě jiných zjištěných výsledcích řádnou evidenci a osobně se přesvědčit o pravdivosti dosažených výsledků.
 4. Tento putovní pohár je propůjčován vždy na dobu jednoho roku.
 5. Člen organizace, který tento pohár získá, je povinen jej řádně opatrovat a v nepoškozeném stavu jej výboru ve stanoveném termínu vrátit.
 6. Předání tohoto putovního poháru je prováděno vždy na výroční členské schůzi, hodnotící běžný rok. Oceněnému členovi klubu náleží na památku malá pozornost ve formě skleničky s emblémem klubu a jeho jméno je vyryto na pamětní desku.

Praha, 8. března 2013

Za Svatoplukem Vlasákem

Proč jsme zřídili putovní pohár Svatopluka Vlasáka je častá otázka těch, kteří ho neznali. Proto bychom se chtěli o jeho vlastnostech alespoň velmi stručně zmínit. Do klubu pěstitelů exotického ptactva v Praze vstoupil velmi brzy po jeho založení. Dnešní mladý chovatel si velmi těžko dovede představit, za jakých podmínek se tehdy vyvíjel spolkový život a jak obětavé funkcionáře potřeboval. Z veřejných prostředků neměl spolek ani korunu a vzdor tomu vydával pro členy časopis zdarma a první knihu o chovu cizokrajných ptáků dostali členové zdarma. Členský příspěvek kryl sotva polovinu skutečného vydání na časopis. Všichni funkcionáři pracovali bez odměny a bez odměny psali autoři články i celé publikace včetně ilustrací. Předseda dojížděl z Brna do Prahy na schůze a ani ve snu ho nenapadlo, že by mu někdo cestovní výlohy měl hradit. A když někdy již skutečně nebylo v pokladně nic, složili se členové na schůzi ze svého, neboť číslo časopisu vyjít muselo.

A právě Svatopluk Vlasák byl členem příkladně obětavým a současně skromným. Vysloveně pracovní funkce nebyly přitažlivé ani po válce. Velmi důležitý pro členy z celé republiky byl vždy časopis, který se po určitou dobu odesílal z bytu Vlasákových. Byly do toho zapřažena celá rodina. Adresy psal otec Vlasáka, manželka páskovala a Svatopluk Vlasák pak v batohu na zádech odvážel časopis na hlavní poštu. A to všechno opět bez haléře odměny. Nebyl nikdy lačný po penězích, ačkoliv jich nikdy neměl přebytek. Byl vášnivý holubář a jeho miláčkové byli brněnští voláči. Když byl nucen svůj prošlechtěný kmen likvidovat, věnoval ho zdarma učňovskému středisku v Xaverově. V letech 1945 až 1955 žil na Dobříši a jezdil pravidelně na schůze do Prahy i když ho každá stála jeho vlastní peníze.

V roce 1941 byl mezi prvními chovateli u nás, kteří odchovali papoušky zpěvavé a v roce 1973 jsko první v Československu vychoval tiriku kabaltového (dříve papoušek tovi, Brotogeris cyanoptera). byl také mezi prvními českými chovateli výstavních andulek, v čemž ho velmi úspěšně následuje jeho syn Ing. S. Vlasák.

Jak z předchozích řádků vyplývá, vážíme si památky Svatopluka Vlasáka jednak jako vynikajícího chovatele, avšak především jako člověka obětavého, skromného a výborného kamaráda, vždy ochotného pomoci tam, kde to bylo třeba.

Opis soudobé listiny

Featured

Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2023

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován výborem KPEP jako výraz uznání chovateli, který dosáhl v hodnoceném roce nejvzácnějšího nebo mimořádného chovatelského úspěchu, případně za systematickou a záslužnou chovatelskou práci. 

Z několika návrhů, které výbor řešil, jsme se nakonec přiklonili k lidem, kteří docílili už několika mimořádných odchovů a patří mezi naše nejúspěšnější chovatele.

Dámy a pánové, je mi velkou ctí pozvat před Vás vynikající chovatele a předat jim toto nejvyšší ocenění v rámci našeho klubu za odchov papoušků krátkoocasých.

Lubica a Antonín Nečasovi

V Praze dne 9.3.2024                                           

Ladislav Žoha, předseda KPEP

Featured

Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2021

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován výborem KPEP jako výraz uznání chovateli, který dosáhl v hodnoceném roce nejvzácnějšího nebo mimořádného chovatelského úspěchu, případně za systematickou a záslužnou chovatelskou práci. 

Výbor klubu samozřejmě nemůže znát úplně všechny dosažené úspěchy členů, obzvláště když se s nimi nepochlubili na nějaké naší výstavě. Je proto i na vás, abyste dali vědět o svých vzácných odchovech sami nebo nominovali na toto vrcholné ohodnocení své známé, kolegy, o kterých víte, že se jim v loňském roce „zadařilo“.

Featured

Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2019

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem jako ocenění chovateli, jednak za dosažení výjimečného chovatelského úspěchu, jednak za celoživotní odbornou chovatelskou práci, kterou chovatel reprezentuje nejenom svoje úspěchy, ale je skutečně příkladným přínosem pro celý klub.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe