Vyhodnocení soutěže o putovní pohár Svatopluka Vlasáka

Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2021
Featured

Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2021

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován výborem KPEP jako výraz uznání chovateli, který dosáhl v hodnoceném roce nejvzácnějšího nebo mimořádného chovatelského úspěchu, případně za systematickou a záslužnou chovatelskou práci. 

Výbor klubu samozřejmě nemůže znát úplně všechny dosažené úspěchy členů, obzvláště když se s nimi nepochlubili na nějaké naší výstavě. Je proto i na vás, abyste dali vědět o svých vzácných odchovech sami nebo nominovali na toto vrcholné ohodnocení své známé, kolegy, o kterých víte, že se jim v loňském roce „zadařilo“.

Z několika návrhů, které výbor řešil, jsme se nakonec přiklonili k člověku, který docílil už několika mimořádných odchovů a patří mezi naše nejúspěšnější chovatele.

Dámy a pánové, je mi velkou ctí oznámit jméno vynikajícího chovatele a předat mu toto nejvyšší ocenění v rámci našeho klubu za odchov sokolíků malých.

Pan Jiří Glatt

V Praze dne 5.3.2022                                           

Ladislav Žoha, předseda KPEP

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe