Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2006

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem již od roku 1978, to je již dlouhých 28 let. Za tu dobu se již mosazná tabulka s vyrytými jmény držitelů zaplnila a bude sejmuta, aby mohla být umístěna v naší klubovně na čestném místě. Doufáme, že novou tabulku, kterou načínáme v tomto roce, zaplní co nevidět další jména našich členů, kteří svou prací přispějí k rozvoji nejen Klubu přátel exotického ptactva, ale chovatelství jako takového.

Pro letošní rok se sešli jako kandidáti 3 naši členové. Nominováni našimi členy byli:

  • Miroslava Pekárková - matrikářka klubu, která se velmi agilně stará nejen o svou agendu, ale pomáhá všude tam, kde je to potřeba. Je velmi úspěšnou chovatelkou výstavních zebřiček, s kterými získala již řadu ocenění u nás i v zahraničí.
  • Stanislav Chvapil – věnuje se ochraně přírody a chovatelství celý svůj život, a to na velmi odborné úrovni. Pro klub a chovatelství exotických ptáků má obrovský význam jeho publicistická činnost. Uveřejnil přes 280 odborných i populárních chovatelských, ornitologických a ochranářských článků, 4 knižní titulů, které vyšli v několika násobných vydáních. Za velký přínos pro chovatelství byly publikace, které vznikly z ornitologické expedice do Austrálie. Nemalý význam má i jeho práce na názvosloví papoušků, které zpracoval do brožury „Přehled soustavy a české názvy ptáků“. O kvalitě této práce je skutečnost, že tyto názvy se velmi rychle vžily a jsou chovateli dodnes používány, navzdory snahám některých „reformátorů“ přejmenovat některé druhy ptáků.
  • Lubomír Mácha – dlouhodobě se věnuje chovu barevných kanárů, většinou některých těžších plemen. V jeho chovu také nikdy nechyběli ptáci evropské fauny. A právě v této kategorii dosahuje v poslední době, navzdory ne moc dobrým chovatelským podmínkám, chová totiž ptáky v městském bytě, dobrých výsledků. V loňském roce se mu podařilo odchovat mláďata hýla obecného umělým způsobem, to znamená, že je ručně dokrmoval až do jejich samostatnosti. Svědčí to nejen o velké trpělivosti, ale bude-li svoje postupy publikovat, bude to jistě přínosem i pro ostatní chovatele.

Výbor klubu velmi odpovědně vážil všechna pro i proti a rozhodl, že držitelem putovního poháru Svatopluka Vlasáka pro rok 2006, jako nejvyššího ocenění Klubu přátel exotického ptactva za odbornou práci se stává

Stanislav Chvapil

jeho jméno, již 25 v pořadí bude vyryto na novou desku umístěnou na ambaláži tohoto krásného a pro náš klub významného poháru. Jako nevratnou památku na tento úspěch dostává i malou sklenku s vyrytým znakem klubu.

Praha 9.3.2007

Zpracoval: Ing. Václav Podpěra