Vyhodnocení soutěže o putovní pohár Svatopluka Vlasáka za rok 2004

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem již od roku 1978 jako ocenění chovateli, který v daném roce dosáhl výjimečného chovatelského úspěchu. Přesto by to nemělo být ocenění ze nějaký jednorázový odchov, ale měl by to být odchov, který se zrodil po cílevědomé práci a snaze a měl by to být odchov, který svou opakovatelností může být přínosem pro chovatelství jako takové.

Tak, jako v minulých letech, nedostal výbor klubu žádný návrh na udělení poháru z řad členské základny a právem se ptáme, proč si tak málo všímáme svých kolegů, přátel, jejich úspěchů. Při diskusi o vhodných kandidátech na toto ocenění padlo ve výboru klubu několik návrhů. Jednalo se o chovatele, kteří se svou prácí a výsledky představili na výstavách. Na výstavách našeho klubu nebo i jiných. V nominaci nakonec zůstali pouze dva kandidáti.

Antonín Nečas – je známým chovatelem velkých papoušků. Jejich chov bere velmi vážně a vybudoval pro ně skvělé chovatelské zařízení. Přesto jeho nominace je ze zcela jiného chovatelského oboru. Chov kardinálů. Vrhnul se do něj s nezvyklým elánem. Vybaven chovatelskými zkušenostmi dosáhl brzo prvních úspěchů. Odchovy kardinálů zelených a pláštíkových, které pravidelně vystavuje i v Botanické zahradě přispěli k rozšíření těchto druhů u nás. Do nedávné doby v našem klubu odchovával kardinály př. Václav Čížek, který za odchovy kardinálů šedých dostal pohár v roce 1998.

Svatopluk Vlasák – jeden z našich předních chovatelů andulek, který se mimo chov ještě věnuje organizační práci v klubu chovatelů andulek, který se vlastně zrodil z KPEPu. Je pravda, že na výstavách nedosahuje na nejvyšší příčky, ale velká řada menších výsledků povyšují jeho práci, hlavně v oblasti těžších barev andulek, nad ostatní.

Odborná diskuse ve výboru byla delší než obvykle a nakonec bylo vzato v úvahu, že Antonín Nečas byl na toto ocenění navržen již v minulém roce, kdy mu uniklo jen o vlásek. V letošním roce zopakoval své dobré výsledky a proto se stává držitelem putovního poháru Svatopluka Vlasáka pro rok 2004

Antonín Nečas

a jeho jméno je vyryto na desku jako 24 v pořadí.