Ocenění našeho člena

Náš člen, pan Hans-Jürgen Helm byl za svou publikační činnost v oboru výstavních chlůviček a amadiny Gouldové oceněn stříbrnou medailí Leopolda Keidla.

Leopold Keidl byl dlouholetým předsedou AZ a na jeho počest jsou udělovány tyto medaile, jako jedno z největších ocenění AZ.