Zemřel Stanislav Rákos

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás dne 18.9.2012 opustil a do chovatelského nebe odešel ve věku 81 let přítel Stanislav Rákos.

Stanislav vstoupil do našeho klubu v roce 1945, a tak můžeme říci, že prožil téměř celou jeho historii. Dlouhé roky byl členem výboru a pak i jeho předsedou. Byl držitelem zlatého odznaku, čestným členem klubu a za svoji práci byl oceněn i putovním pohárem Svatopluka Vlasáka. Po roce 1989 se velmi zasloužil o znovu obnovení samostatnosti KPEP a byl tak na počátku jeho novodobé historie. Až do posledních chvil svého života se stále zajímal o dění v klubu a co mu síly stačily jej podporoval. Moc mu za to vše děkujeme.