Harmonogram členských schůzí na rok 2019

Začátek vždy od 9:00 hodin

  • 2. března 2019 – EMAUZY – VČS KPEP
  • 6. dubna 2019 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha – mutace a standart korely chocholaté
  • 4. května 2019 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha – Chov hýlů rodu Carpodacus
  • 1. června 2019 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha – plemena a barevné varianty kanárů
  • 6. července 2019 – BZUK – odborná přednáška: Josef Markytán – mutace agapornisů
  • 3. srpna 2019 – BZUK – před výstavní schůze – výstava v BZUK – odborná přednáška: Petr Lang – Fotografie našich ptáků – novinky 2018/2019
  • 5. října 2019 – BZUK – před výstavní schůze –EXOTIKA – odborná přednáška: Ing. Václav Podpěra – africké amadiny
  • 2. listopadu 2019 – BZUK – odborná přednáška: Věra Přibylová - umělé odchovy drobných ptáků
  • 7. prosince 2019 – EMAUZY – vánoční schůze