Výroční členská schůze 2010

Výroční členská schůze se bude konat v sobotu

6. března 2010 od 9.00 do 13.00 hodin

v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 v sále za kostelem.

Program výroční členské schůze:

 • prezence 9.00 až 9.30 hod,
 • zahájení 9.30 hod,
 • volba mandátové komise,
 • volba volební komise,
 • volba návrhové komise,
 • zprávy výboru KPEP za rok 2009,
 • zpráva pokladní,
 • zpráva kontrolní a revizní komise,
 • návrh na změnu stanov KPEP,
 • návrh na změnu hrazení členských příspěvků,
 • diskuze k předneseným zprávám a k návrhu o změně stanov,
 • přestávka a občerstvení,
 • přijetí nových členů,
 • zpráva mandátové komise,
 • zpráva volební komise – návrh kandidátky na členy výboru a kontrolní a revizní komise,
 • volba nového výboru a kontrolní a revizní komise na příští volební období 2010 až 2012,
 • ocenění dlouhodobých členů klubu a připomenutí životních výročí členů,
 • udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka a vyhlášení Mistra klubu za rok 2009,
 • návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2010,
 • diskuze k plánu činnosti a rozpočtu na rok 2010,
 • hlasování o nových stanovách klubu,
 • zpráva návrhové komise a usnesení VČS,
 • závěr.

Na výroční členské schůzi se budou projednávat závažná témata, včetně návrhu na změnu stanov klubu a proto prosíme všechny členy o účast.