Zádušní mše za přítele Stanislava Rákose

bude sloužena 14.1. 2013 v Emauzích, při obvyklé bohoslužbě v kostele Panny Marie v 10:00.