Pozvánka na výroční schůzi KPEP 2016

Vážený přátelé,

Dovolujeme si Vás oslovit jménem výboru klubu a pozvat Vás na výroční schůzi, která se koná 5.3.2016 od 9:00 v opatství EMAUZY – Praha 2 – velký divadelní sál za kostelem. Tato schůze je velice důležitá, hlasuje se o zprávách za rok 2015 a zároveň o návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2016. Prosíme Vás tímto o účast.

Program schůze:

  1. zahájení
  2. přednes zpráv výboru a KRK za rok 2015
  3. návrh rozpočtu a činnosti na rok 2016
  4. ocenění a výročí, PSV
  5. diskuze k tématům
  6. návrh a hlasování o usnesení VČS
  7. zakončení

Zároveň na této schůzi obdržíte program členských aktivit na rok 2016 – schůze, výstavy, semináře, setkání chovatelů a další.

Připomínám povinnost odpracování 5 brigádnických hodin pro klub, v případě jejich neodpracování pak jejich zaplacení do pokladny klubu. Hodnota všech 5 brigádnických hodin je 500,- Kč.

Zaplacení brigádnických hodin je možné prostřednictvím převodu na účet KPEP u KB:

107-9272440297/0100 nebo v hotovosti na výroční schůzi při prezenci. Tato hotovostní platba je poslední možností uhrazení této povinnosti. Aktuální stav Vašich hodin si můžete ověřit na www.kpep.cz/brigady.

V případě neodpracování ani nezaplacení bude Vaše členství v KPEP prostřednictvím schválení výroční členskou schůzí ukončeno.

Povinnost brigádnických hodin se netýká zasloužilých, čestných členů a držitelů ZTP/ZTTP.

Těšíme se na setkání s Vámi.