Zápis z jednání výboru KPEP 27.2.2016

PŘÍTOMNI: Žoha, Žohová, Vandělík, Laube, Nesvorný, Vosyka, Štafek, Novák, Starosta

OMLUVEN: Korec

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1/ příprava výroční schůze 5.3. – zhodnoceny a dopracovány veškeré zprávy a program výroční schůze

2/ přijaty žádosti o grant na rok 2016 – CZAC, ČKCHK a KCHEPK

3/ přijat plán činnosti na rok 2016

4/ přijat plán rozpočtu na rok 2016

5/ oba plány předložit VČS ke schválení

6/ jednomyslně podpořena změna výstavních podmínek na výstavu EXOTIKA, kde nadále nebude požadována barva kroužků dle regulí COM

7/ projednán návrh Václava Podpěry a Václava Vosyky na změny v distribuci kroužků KPEP

     Tento návrh byl jednomyslně odmítnut s tím, že některé body návrhu už probíhají ve stávající praxi (několik termínů + objednávka po domluvě kdykoliv, možnost zaslání na dobírku či odběr na akcích KPEP). Dále výbor jednomyslně zůstává u výrobce Straky s tím, že druhý výrobce má méně kvalitní kroužky, zvláště pro některé skupiny ptáků. Stejně tak jednomyslně výbor rozhodl, že nelze finančně či prostřednictvím odpočtu brigádnických hodin podporovat úhradu kroužků. Je to v rozporu se stanovami klubu i v rozporu se zákonnými ustanoveními pro spolky, kdy nelze finančně podporovat  jinou věc než hlavní činnost spolku. Nelze vydávat finanční prostředky byť členům klubu, kteří posléze mohou ptáka takto okroužkovaného finančně zhodnotit, ale do vlastní kapsy!