Uvažujete o členství?

patříme mezi nejlepší již od roku 1930

Knihovní řád

Knihovna Klubu přátel exotického ptactva (KPEP)

1) Poslání a činnost knihovny:

Knihovna KPEP je knihovnou klubu. Je zřízena za účelem poskytovat knihovnické služby především řádným členům KPEP.

2) Knihovnické služby pro členy KPEP

Knihovna KPEP poskytuje členům KPEP po předložení platného průkazu výpůjční služby bezplatně.

„Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník se souhlasem výboru“ (viz Závěrečná ustanovení)

Výbor klubu udělil k 1. 7. 2011 tuto výjimku:

Umožnit výpůjční služby i nečlenům za následujících podmínek:

1) vypůjčení dokumentů je možné jen v knihovně klubu, po předchozí domluvě.

2) při vypůjčení dokumentů je vybírána jasně a předem stanovená vratná záloha dle sazebníku. Při vrácení knihy je záloha vrácena zpět.

3) do výpůjční knihy jsou zaznamenávány následující údaje: datum, jméno, výše zálohy, podpis vypůjčitele + podpis a razítko knihovníka a je vydán účetní doklad o převzetí vratné zálohy. Po vrácení dokumentu datum vrácení a podpis vypůjčitele + podpis a razítko knihovníka o vrácení dokumentu i zálohy.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3) Obecná ustanovení

Uživatelské podmínky
Členu do 15 let věku mohou dokument vypůjčit rodiče nebo zákonný zástupce.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny KPEP
Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo ostatním členům výboru KPEP.

Výpůjční lhůta a podmínky
Výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc, může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
Uživatel je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje výbor klubu.
Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 3 dokumenty.

4) Závěrečná ustanovení

Ruší se předchozí knihovní řád KPEP z 1. 6. 2008.
Tento Knihovní řád platí od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou.

Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník se souhlasem výboru.

Sazebník vratných záloh pro nečleny KPEP:

Typ dokumentu

Výše vratné zálohy

Časopis, katalog

100 Kč

Kniha, vázané ročníky časopisů

1000 Kč

Seznam všech dostupných a vypůjčitelných dokumentů v knihovně .

Kontakt
Ladislav Žoha
Tel.: 732 483 540
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výbor klubu

PŘEDSEDA Ladislav Žoha 732 483 540 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MÍSTOPŘEDSEDA Magdalena Žohová 603 211 381 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JEDNATEL Zdeněk Vandělík 602 237 130 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MATRIKÁŘ Václav Vosyka 604 927 882 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GARANT ČKCHK Jaroslav Nesvorný 603 269 636 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GARANT CZAC Karel Novák 737 814 727 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GARANT KCHEPK Antonín Korec 725 448 507 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GARANT KCHBOVPaH Zbyněk Laube 723 568 103 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GARANT KCHA Svatopluk Vlasák 728 029 678 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GARANT STÁLÝCH EXPOZIC Václav Beníšek 739 684 505 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zástupce Sboru posuzovatelů Josef Markytán 773 056 006 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontrolní a revizní komise

PŘEDSEDA Martin Smrček 734 490 502 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
ĆLEN Filip Starosta 777 671 586 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ĆLEN Stanislav Hybler 603 479 223 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
ĆLEN Zdeněk Schiffmann 777 907 888                                          

Rádi Vás přivítáme mezi sebe, ať už jste zkušený chovatel, nebo jenom fanoušek ptactva.

Prostudujte si pozorně stanovy klubu

Napište, nebo zavolejte našemu matrikáři, který Vám pomůže s přihláškou.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Diskusní fórum

Při vkládání příspěvku do diskusního fóra  Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží jako proti-spamové opatření a jako kontaktní údaj pro odpovědi na Váš příspěvek.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Zpravodaje klubu

rok 2018

 • Zpravodaj č. 1/2018

rok 2017

rok 2016

 • Zpravodaj č. 1/2016

rok 2015

 • Zpravodaj č. 1/2015

rok 2014

 • Zpravodaj č. 1/2014

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

Oběžníky

rok 2008

rok 2007

rok 2006

 • Oběžník č. 4/2006
 • Oběžník č. 3/2006
 • Oběžník č. 2/2006
  • 2/2006
 • Oběžník č. 1/2006

rok 2005

Čestní členové organizace

 • Alois ARAZIM
 • Prof. RNDr. Zdeněk VESELOVSKÝ, DrSc.
 • Prof. Jiří JANDA
 • Univer. prof. J.M. PhDr. Karel DOMINA, rektor Karlovy Univerzity v Praze
 • Jan HENDRICH - zahradní inspektor
 • MUDr. Jaroslav KARÁSEK
 • Ing. Dr. Otakar KRULIŠ- RANDA
 • Václav SKLENÁŘ
 • Zdeněk VEGER
 • MUDr. Jaroslav VIDLIČKA
 • RNDr. Václav VĚTVIČKA
 • Ing. Jiří BORNA
 • Václav KEFURT
 • Jürgen LANDMANN
 • Petr PODPĚRA
 • Stanislav RÁKOS
 • Hans KALKSTEIN
 • Miroslav POLÁČEK
 • Karel ZMĚLÍK
 • Václav HÁJEK
 • Alois ANDRÝSEK
 • Václav Čížek
 • Ing. Václav Podpěra
 • Václav Vosyka

 Zasloužilí členové:

 • Alois ANDRÝSEK
 • Zdeněk KRÁTKÝ
 • Vladimír KREJČÍK
 • Miroslav POLÁČEK
 • Miroslav PROCHÁZKA
 • Petr ŽDIMERA
 • Václav Domas
 • Ing. Svatopluk Vlasák

Kluby v KPEP

CZAC
ČKCHK
KCHA
KCHBOH
KCHEPK
KCHR

Partneři KPEP

Spolupracujeme

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118