Pozvánka na výroční schůzi 2020

Vážený příteli /přítelkyně,

Dovoluji si Vás oslovit jménem výboru klubu a pozvat Vás na výroční schůzi, která se koná 7. 3. 2020 od 9:00 v opatství EMAUZY – Praha 2 – velký divadelní sál za kostelem. Tato schůze je velice důležitá, hlasuje se o zprávách za rok 2019 a zároveň o návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2020. Prosím Vás tímto o účast.

 

Program schůze:

  1. zahájení
  2. přednes zpráv výboru a KRK za rok 2019
  3. návrh rozpočtu a činnosti na rok 2020
  4. ocenění a výročí, PSV
  5. diskuze k tématům
  6. návrh a hlasování o usnesení VČS
  7. zakončení

Zároveň na této schůzi obdržíte program členských aktivit na rok 2020 – schůze, výstavy, semináře, setkání chovatelů a další.

Těším se na setkání s Vámi.

Jménem výboru klubu Ladislav Žoha, předseda KPEP