Zahájení výstavy exotického ptactva v Botanické zahradě v Praze se blíží

Výroční členská schůze 2021 proběhla

Vážení kolegové, přátelé,

výroční schůze KPEP, která proběhla distanční korespondenční formou, skončila.

Výsledky závěrečného hlasování dle vyhlášených podmínek (148 fyzických + 6 právnických členů):

  • pro - 146 fyzických hlasů + 6 právnických hlasů
  • proti - 1 fyzický hlas
  • zdržel se - 1 fyzický hlas

Veškeré zprávy a kandidátka do výboru a KRK spolku jsou schváleny.

Nové složení vedení klubu najdete v záložce "kontakty".