WELFARE PTÁKŮ CHOVANÝCH V LIDSKÉ PÉČI

Vážení chovatelé a přátelé ptáků! 11/28 ZO ČSOP ve spolupráci s KPEP,o.s. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář WELFARE PTÁKŮ CHOVANÝCH V LIDSKÉ PÉČI, který se koná 18.9.2012 od 9:30 hodin v budově MŽP, Vršovická 65, Praha 10 – zasedací místnost č.900 v přízemí.

V programu zaznějí příspěvky:

  • Welfare ptáků – situace v chovech z pohledu veterináře – MVDr. Iva Boučková
  • Zahraniční chovatelská zařízení z pohledu welfare – RNDr. Martin Smrček
  • Chov ptáků ve skupinách jako opatření proti nudě – Ladislav Žoha
  • Etologie ptáků a welfare v lidské péči vč. záchranných stanic - Věra Aladzasová – Přibylová

Změna programu vyhrazena. Bohatá diskuze vítána. Seminář je určen všem zájemcům z řad chovatelů ptáků, sokolníků a pracovníků záchranných stanic. Účast zdarma. Těšíme se na Vaši účast!

Věra Aladzasová – Přibylová 602 205 070