Pracovní skupiny

Vážení přátelé,

Rád bych Vás opět informoval o pokračující práci Pracovních skupinách.

Česká republika už není jedinou, nebo lépe řečeno jednou z mála zemí, která má Pracovní skupiny. Téměř každá země Evropské unie již pracuje na nějakém svém, pro danou zemi důležitém projektu. Celá řada témat a oborů je ale pro většinu zemí společná a tak po celé Evropě dochází k pomyslnému sjednocování Pracovních skupin a velice účinné výměně informací, takže Česká republika, včetně spolupracujících kolegů ze Slovenska, má již své zastoupení např. v organizaci Arbeitsgemeinschaft Wildofmen Deutschland, Vasa parrot project, Arbeitsgruppe für Brotogeris und Südamerikanische Sittiche in Europäische Union, atd.

V rámci chovu papoušků rodu Brotogeris (Tirika) jsme byli přizváni ke spolupráci po boku Německa, Rakouska, Švýcarska, Holandska, Belgie, Dánska a Španělska. Dostal jsem i seznam chovných párů v EU i seznam 386 v letošním roce odchovaných tiriků ve všech druzích, a musím říci, že v porovnání naší malé republiky se všemi zúčastněnými zeměmi na tom nejsme nejhůře.

14. listopadu 2010 se konala 3. konference Arbeitsgemeinschaft Wildofmen Deutschland v Bonnu a Kolíně nad Rýnem. Zúčastnilo se 12 chovatelů vč. zástupců zúčastněných zemí a jednotlivých organizací. Projednával se rozvoj organizace od jejího založení, byly prezentovány některé v současnosti probíhající projekty a probíraly se i návrhy na vznik dalších projektů.

Budoucí 4. konference bychom se již rádi osobně zúčastnili a představili tak české projekty.

V dohledné době je naplánováno setkání stávajících českých kurátorů, abychom si vyměnili informace, navrhly nové postupy a zhodnotily uplynulý rok.

Zprávu ze setkání si budete moci přečíst opět zde na stránkách KPEP.