Klub přátel exotického ptactva

založen 1930

Pracovní skupiny

Vážení přátelé,

Rád bych Vás opět informoval o pokračující práci Pracovních skupinách.

Česká republika už není jedinou, nebo lépe řečeno jednou z mála zemí, která má Pracovní skupiny. Téměř každá země Evropské unie již pracuje na nějakém svém, pro danou zemi důležitém projektu. Celá řada témat a oborů je ale pro většinu zemí společná a tak po celé Evropě dochází k pomyslnému sjednocování Pracovních skupin a velice účinné výměně informací, takže Česká republika, včetně spolupracujících kolegů ze Slovenska, má již své zastoupení např. v organizaci Arbeitsgemeinschaft Wildofmen Deutschland, Vasa parrot project, Arbeitsgruppe für Brotogeris und Südamerikanische Sittiche in Europäische Union, atd.

Mezinárodní spolupráce Pracovních skupin

Vážení chovatelé,

V rámci pracovních skupin KPEP se také mimo jiné snažíme o spolupráci s ostatními státy, především z řad Evropské Unie. V současné době velice úzce spolupracujeme s chovateli z Francie, Německa, Belgie a Holandska.

Mimo jiné i díky našim vynikajícím výsledkům s pracovními skupinami vznikla jedna velká pracovní skupina také právě v Německu. S vedením této německé PS jsme se dohodli na oficiální spolupráci mezi oběma zeměmi a díky chovatelům v jejím vedení s nimi máme také velice vřelé vztahy.

Německá strana má také své speciální webové stránky, pro chovatele neovládající německý jazyk i s google-překladačem.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118