Pozvánka na výroční schůzi 2018

Dovolujeme si Vás jménem výboru klubu pozvat na výroční schůzi, která se koná 3. 3. 2018 od 9:00 v opatství EMAUZY – Praha 2 – velký divadelní sál za kostelem. Tato schůze je velice důležitá, hlasuje se o zprávách za rok 2017 a zároveň o návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2018. Prosíme Vás tímto o účast.

Program schůze:

  1. zahájení
  2. přednes zpráv výboru a KRK za rok 2017
  3. návrh rozpočtu a činnosti na rok 2018
  4. ocenění a výročí, PSV
  5. diskuze k tématům
  6. návrh a hlasování o usnesení VČS
  7. zakončení

Zároveň na této schůzi obdržíte program členských aktivit na rok 2018 – schůze, výstavy, semináře, setkání chovatelů a další.

Připomínáme povinnost odpracování 5 brigádnických hodin pro klub, v případě jejich neodpracování pak jejich zaplacení do pokladny klubu. Hodnota všech 5 brigádnických hodin je 500,- Kč.

Zaplacení brigádnických hodin je možné prostřednictvím převodu na účet KPEP u KB:

107-9272440297/0100

nebo v hotovosti na výroční schůzi při prezenci. Tato hotovostní platba je poslední možností uhrazení této povinnosti. Aktuální stav Vašich hodin si můžete ověřit u matrikáře klubu pana Václava Vosyky.

V případě neodpracování ani nezaplacení bude Vaše členství v KPEP prostřednictvím schválení výroční členskou schůzí ukončeno.

Povinnost brigádnických hodin se netýká zasloužilých, čestných členů a držitelů ZTP/ZTTP a členů nad 65 let.