Historie klubu

Něco z historie i současnosti.

Celý název naší organizace zní: Klub přátel exotického ptactva. V názvu je malinká změna oproti pojmenování z doby založení klubu. Tenkrát název zněl: Klub pěstitelů exotického ptactva. Jenže všechno na světě se vyvíjí, i jazyk, či názory lidí na různé pojmy. Dnes Vám každý zasvěcenec vyloží, že jen rostliny se pěstují, kdežto živá zvířata, tedy i ptáci se chovají. To si lidé dnes myslí a nemá smysl proti tomu vést nějaké filipiky. Chtěli jsme však zachovat legendární zkratku KPEP, kterou jsou značeny i kroužky našich ptáku.

Původní KPEP byl založen v červnu roku 1930 pouhými čtyřmi nadšenci (mezi zakládající členy patřil i profesor Jiří Janda, zakladatel pražské ZOO). Více se jich tenkrát nesešlo. Do konce téhož roku měl však již klub padesát členů, což by i v dnešní době představovalo velmi silnou organizaci. Klub má i velmi pohnutou historii. Dvakrát neexistoval i existoval zároveň. V době války byly různé spolky rozpuštěny, nemohl tudíž vyvíjet činnost, zvláště nemohl pořádat výstavy. Přesto byli jeho členové ve spojení a konaly se i tak zvané valné hromady, dnešní výroční schůze.

Podruhé ve své historii byl KPEP zrušen z vůle vyšší moci v roce 1951. V té době měl 670 členů. Podařilo se však veškerý majetek, zvláště knihovnu udržet pohromadě. Klub se stal oficiálně zájmovým kroužkem při pražské ZOO. Později byl začleněn do struktury Českého svazu chovatelů. Původně měl svaz velice kostrbatý název, který se podařilo polidštit až v průběhu doby. Jmenoval se tenkrát Československý svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Zkuste si předříkat zkratku toho jména ČSSCHDHZ. Již z tohoto názvu je zřejmé, jak se tenkrát pohlíželo na "exotáře". Postupem doby byl vymazán i pojem exotické ptactvo a stalo se z něj ptactvo okrasné.

V roce 1990 byl opět původní KPEP oživen. V pražské základní organizaci ČSCH Praha 2 - Vinohrady, která byla největší exotářskou základní organizací u nás, se vědomě udržovala kontinuita KPEP. Při hlasování na tehdejší výroční schůzi byly proti vystoupení s ČSCH a obnovení KPEP pouze 2 hlasy.

Kdo tedy dnes jsme?

Jsme nezávislá zájmová organizace chovatelů exotického ptactva, která vyvíjí odbornou činnost v oblasti chovu a současné ochrany ptactva. Každý náš člen má svoje stálé chovatelské číslo, které najdete i na pevných uzavíratelných kroužcích, kterými jsou odchovaní ptáci označeni. Kroužek znamená, že pták nepochází z volné přírody. Kroužek se musí nasadit mláděti dříve než jeho noha doroste a nelze jej bez poškození sejmout. Původ ptáka tak lze přesně doložit. Rozvinutým chovem bylo dosaženo toho, že u více druhů ptáku zcela zanikla poptávka po ptácích z volné přírody. Nejznámějšími případy jsou andulka a kanár. Ovšem i převážná většina australských papoušků a astrildovitých pěvců pochází pouze z odchovu. Korely, všechny druhy rosel, barnardů, pásovníků, amad atd. Odchovávají se úspěšně i různé druhy ptáků v přírodě přímo ohrožených kvůli zániku jejich životního prostředí. V celosvětovém měřítku se chovají a úspěšně rozmnožují i druhy v přírodě již vyhynulé a dokonce i jeden druh byl zpět do přírody vrácen a zase existuje. Slavná berneška havajská. V tomto smyslu bude jistě význam chovatelství stoupat, budou oceněni lidé, kteří něčemu opravdu rozumějí.

Pro své členy pořdá odborné přednášky o chovu exotických ptáků, přírodě kolem nás, zasvěcuje začátečníky do problematiky chovu ptáku jejich názornými ukázkami, vydává občasník s informacemi ze života klubu a pořdá zájezdy po republice i do zahraničí, pravidelně sponzoruje chov plameňáků v pražské ZOO. Již od roku 1968 udržuje úzký kontakt s chovateli v německém městě Reutlingen a nově i s francouzskými chovateli z Roan.

Toto je pouze hlavní část náplně činnosti klubu. Průběžně je organizováno mnoho dalších drobných akcí, které odpovídají okamžitým potřebám a zájmu členů. To vše činí klub přitažlivým pro mnoho jeho členů.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe