Klub přátel exotického ptactva

KPEP

Tato zkratka představuje nejstarší organizaci sdružující chovatele exotického ptactva u nás. Klub přátel exotického ptactva byl založen v roce 1930 a dodnes je spolkem, který se stará o podporu chovatelství v celé naší republice.

Od samých počátků klubu - mezi zakládající členy patřil i profesor Jiří Janda, zakladatel pražské ZOO - se klub snažil o zvyšování odborné úrovně svých členů a vede je k aktivní ochraně životního prostředí.

Klub pořádá pravidelně členské schůze, na kterých se setkávají chovatelé exotického ptactva z celé republiky. Naše setkání nejsou jen místem přátelského posezení, ale vždy jsou doplněny odbornými ornitologickými a chovatelskými přednáškami. Největší pozornost si však vždy získává naše každoroční tradiční výstava ptactva v prostorách Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze Na Slupi.

Aktivity klubu se však zdaleka neomezují jen na tyto akce. Pořádáme také zájezdy na významné výstavy u nás i v zahraničí, vydáváme pravidelně adresář členů, spojený s výčtem chovaných a odchovávaných druhů, který se stal velmi významnou pomůckou v komunikaci mezi chovateli, podporujeme výstavní činnost členů organizováním společné přepravy ptáků a částečnou úhradou poplatků na jiné výstavy, každoročně vyhodnocujeme soutěžní úspěchy našich členů.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe