Pravidla účasti na Světovém šampionátu C.O.M.

….dále jen SŠ…..

  1. SŠ se koná pravidelně cca v půlce ledna kalendářního roku, místo a termín konání následujícího SŠ je zveřejněno nejpozději v červnu roku tomuto SŠ předcházejícímu na webu ČSCH a KPEP s ohledem na zveřejnění pořadatelem SŠ.
  2. SŠ se může zúčastnit každý chovatel z ČR, který přihlásí své vlastní odchované ptáky, dle výstavních podmínek, kteří jsou označeni předepsaným kroužkem. Popis kroužku musí obsahovat zkratku CZ, následně jsou povoleny přidané zkratky ČSCH a KPEP a dalších klubů patřících pod tyto organizace (ČSCH, K1, K2, KCHZ, KPEP, CZAC, KCHEPK, CKK, KCHA, AG ). Tyto informace jsou protokolárně nahlášeny ústředí C.O.M. Jiné kroužky nejsou přípustné.
  3. Výstavní podmínky včetně přihlášek, jejich uzávěrky a dalších informací zveřejňuje ÚOK CHOEP ČSCH a KPEP obratem po obdržení těchto informací od pořadatele SŠ, termín cca říjen/listopad/prosinec roku tomuto SŠ předcházejícímu (tento termín nelze ovlivnit ani uspíšit).
  4. Po obdržení a uzávěrce přihlášek a jejich potvrzení je následně určena výše poplatku (startovné, katalog, případně galavečer), jehož výše se odvíjí od počtu přihlášených ptáků. Poplatek pro členy ČSCH a KPEP je dotován oběma organizacemi. 
  5. Po zaplacení poplatku obdrží vystavovatel obratem instrukce ohledně převzetí ptáků a jejich přesunu na SŠ, stejně tak i o jejich návratu.
  6. Účast na SŠ není podmíněna členstvím v ČSCH či KPEP, ale poplatek vystavovatele - nečlena ČSCH či KPEP je ve výši 10-násobku poplatku členů ČSCH a KPEP. Stanovení výše poplatku je plně v gesci národního organizátora C.O.M., což je pro Českou republiku ČSCH, dle reglementů C.O.M. v aktuálním znění.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe