Stanovy pro udělování putovního poháru

Stanovy pro udělování putovního poháru Svatopluka Vlasáka

  1. Tento putovní pohár je trvalým majetkem KPEP Praha, který jej pořídil z vlastních finančních prostředků jako výraz uznání a ocenění zásluh zakládajícího člena přítele Svatopluka Vlasáka o chovatelství ptactva a uctění jeho památky.
  2. Tento pohár je každým rokem udělován po předchozím výběru, posouzení a schválení výborem KPEP tomu členovi našeho klubu, který dosáhl v hodnoceném roce nejvzácnější nebo mimořádný chovatelský úspěch v podobě úspěšného odchovu chovaných ptáků.
  3. Výbor KPEP Praha je povinen vést o hlášení jednotlivých členů, popřípadě jiných zjištěných výsledcích řádnou evidenci a osobně se přesvědčit o pravdivosti dosažených výsledků.
  4. Tento putovní pohár je propůjčován vždy na dobu jednoho roku.
  5. Člen organizace, který tento pohár získá, je povinen jej řádně opatrovat a v nepoškozeném stavu jej výboru ve stanoveném termínu vrátit.
  6. Předání tohoto putovního poháru je prováděno vždy na výroční členské schůzi, hodnotící běžný rok. Oceněnému členovi klubu náleží na památku malá pozornost ve formě skleničky s emblémem klubu a jeho jméno je vyryto na pamětní desku.

Praha, 8. března 2013

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe