Pozvánka na výroční schůzi 2019

Dovoluji si Vás oslovit jménem výboru klubu a pozvat Vás na výroční schůzi, která se koná 2.3.2019 od 9:00 v opatství EMAUZY – Praha 2 – velký divadelní sál za kostelem.

Tato schůze je velice důležitá, hlasuje se o zprávách za rok 2018 a zároveň o návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2019.

Prosím Vás tímto o účast.

Program schůze:

  1. zahájení
  2. přednes zpráv výboru a KRK za rok 2018
  3. návrh rozpočtu a činnosti na rok 2019
  4. ocenění a výročí, PSV
  5. diskuze k tématům
  6. návrh a hlasování o usnesení VČS
  7. zakončení

Zároveň na této schůzi obdržíte program členských aktivit na rok 2019 – schůze, výstavy, semináře, setkání chovatelů a další.