Dohoda o spolupráci s ČSCH

Vážení členové a příznivci klubu,

dovoluji si vám oznámit, že po letech víceméně neúspěšných jednání došlo konečně k dohodě o spolupráci s ČSCH.

Výsledkem je možnost přímé účasti členů KPEPu na světových šampionátech C.O.M. a evropských výstavách E.E., kde bude náš klub i mezinárodně propagován. Zároveň smlouva dává pevná a jednotná pravidla českým šampionátům bodovaného ptactva, našemu klubu umožňuje i účast v odborné komisi chovatelů okrasného a exotického ptactva a ve sboru posuzovatelů ČSCH.

Plné znění smlouvy a přílohy zveřejňujeme zde na našich stránkách. Smlouva byla podepsána statutárními zástupci klubu na základě mandátu usnesení VČS KPEP.

Ladislav Žoha, předseda KPEP

smlouva o spolupráci, příloha smlouvy 1