Klub přátel exotického ptactva

založen 1930

  PLÁN ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ KPEP NA ROK 2024
Featured

PLÁN ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ KPEP NA ROK 2024

  Rozpočet KPEP je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 900 000,- Kč, s tím, že počítá s další vysokou investicí do obnovy výstavního fundusu.

 1. V termínu 23.3. se zúčastnit výroční schůze a semináře klubu CZAC v Brně.
 2. V termínu 6.4. uspořádat 16. VIP setkání chovatelů exotického ptactva – v kulturním domě v Jirnech.
 3. V termínu 27.4. se zúčastnit výroční schůze KCHBOVPaH v Safariparku DK.
 4. V termínu 8.6. uspořádat 20. DERBY drobných exotů v Nymburce – Moštárně ve spolupráci s AG klubem a KCHR a případně KCHZČR. Povinný příspěvek spolupořadatelů do pokladny KPEP 2000,-Kč.
 5. V termínu 15.6. se zúčastnit Semináře chovatelov papagájov v Kálnici (SK). Zájemci o účast kontaktují předsedu či jednatele klubu, KPEP poskytne příspěvek na dopravné, poplatek semináře a ubytování si každý hradí sám.
 6. V termínu 16.8. – 1.9. uspořádat v součinnosti s BZ PřF UK a Společností Laguna ročník výstavy exotického ptactva, exotických zvířat a rostlin v BZUK.
 7. V termínu 24.8. se zúčastnit na ME v Karlsruhe, tato akce je pořádána společně s AG klubem a CZAC. Od zájemců vybírat 50,-/ks na transport, příspěvek partnerů 3000,-, od nečlenů organizátorů pak ještě vybrat jednorázový příspěvek. Podrobnosti zveřejnit v červnu.
 8. V termínu 27.9. – 29.9. se aktivně účastnit Celostátní výstavy agapornisů partnerského klubu CZAC.
 9. V termínu 4. – 6. 10. se zúčastnit výstavy KCHEPK v Klatovech.
 10. V termínu 25. – 28. 10. uspořádat v součinnosti s Výstavištěm v Lysé n.L. 16. ročník výstavy EXOTIKA, jejíž nedílnou součástí bude Mistrovství ČR bodovaných ptáků, včetně celostátní výstavy ČKCHK, KCHR a Polabského derby CZAC.
 11. Členské schůze v prostorách Emauz v Praze 2 pořádat dvě – výroční a vánoční, ostatní schůze budou vyhlašovány jako součást akcí klubu – DERBY, BZUK, EXOTIKA.
 12. Pokračovat v udílení Putovního poháru Svatopluka Vlasáka a titulu Mistr KPEP.
 13. Pokračovat ve spolupráci s mediálními partnery KPEPu - s časopisy Nová Exota, Papoušci a Chovatel, rozvíjet stálou expozici KPEP ve Vrtbovské zahradě..
 14. Na základě opakovaných a mnohočetných reakcí veřejnosti na akcích klubu připravit vypracování propagačního rollupu klubu na téma obhajoby a vysvětlení etického chovatelství laické veřejnosti.
 15. V souvislosti s blížícím se výročím 100 let KPEPu pokračovat v přípravě pamětní publikace o historii klubu, která bude obsahovat i dosud zpracovaná období do roku 1980 (Veger, Řapek).
 16. Připravit propagační materiály KPEPu v anglické a německé verzi pro účast na Světovém šampionátu C.O.M. 2024 ve formě rollupu.
 17. Na bodovaných výstavách klubu vypracován ceník programu Birdifly pro vlastní organizaci výstavy.

Nymburk:

   vstupní paušál - 500 Kč

   konzultace/úpravy navíc - 5 hodin - 1500 Kč

   osobní účast na výstavě - zdarma

   materiál - štítky - 300 Kč

  variabilní – 10 Kč x počet ptáků

Exotika:

 vstupní paušál - 500 Kč

 konzultace/úpravy navíc - 15 hodin - 4500 Kč

 osobní účast na výstavě - zdarma

materiál - štítky - 500 Kč

variabilní - 10 Kč x počet ptáků

 

 1. Monitorovat situaci ohledně nových nařízení MZe, MŽP, AOPK, SVS a EU a neprodleně informovat členy prostřednictvím webu a sociálních sítí. Problematika CITES, invazních druhů, welfare, TRACES a dalších.
 2. Prohlubovat úzkou spolupráci se Společností na ochranu biodiverzity jako právnický člen EAPK (European association of private keepers). Aktivně se podílet na řešení situace s hrozícím přijetím EU positivních seznamů exotických a okrasných zvířat v soukromých chovech.
 3. Vypracovány výstavní podmínky mistrovství KPEP ČR i otevřeného MČR v Lysé nad Labem – bude zveřejněno při vyhlašování podmínek daných výstav. Podmínkou účasti klubů nepatřící pod KPEP je uzavření smluvní spolupráce nebo právnického členství v KPEP.
 4. Pokračovat ve spolupráci s ČSCH prostřednictvím ÚOK naší odbornosti – ustanovit jasná pravidla organizace světových šampionátů – konvoj a svoz ptáků organizuje KPEP a účtuje zálohu od ČSCH, MČR trvale v Lysé nad Labem, v Olomouci nově Středoevropský šampionát. V případě nedohody na těchto podmínkách ukončit spolupráci s ČSCH a samostatně vstoupit so C.O.M.
 5. Stabilizace v členské základně – každoročně upozornit členy, kteří minulý či minulé roky vůbec nereagovali na info od klubu, v případě jejich opět žádné reakce jim ukončit členství. Vyrozumění písemně s doložkou doručení. Při přijímání nových zájemců o členství v klubu nově stanoven jedrázový příspěvek 300,- Kč.
 6. Připravit a vyškolit na náklady klubu – konvojéry a schválené auto pro přepravu zvířat, požádat o schválené zařízení – CZ .

Tento plán činnosti a rozpočet KPEP pro rok 2024 byl schválen výroční  členskou schůzi  9.3.2024 a je závazný pro statutární a výkonný orgán klubu.

Kluby v KPEPu

CZAC
ČKCHK
KCHA
KCHBOH
KCHEPK
KCHR

Partneři KPEP

ACHEP
AVES
Loro-shop
SHV
Nová Exota
VETERINÁRNÍ KLINIKA
Biopark Štít
Botanická zahrada UK
Papouščí ZOO
Papouščí ZOO
DS voliery
ZOO PARK Nehvizdy

Spolupracujeme

AG Klub cz
KCHZ
Společnost Laguna
ČSCH

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe