Zahájení výstavy exotického ptactva v Botanické zahradě v Praze se blíží

Adresář 2010

Vážení přátelé

Do rukou se vám dostává nový klubový adresář na roky 2010 – 2011. Je to další pokračování z nepřerušené řady adresářů, které náš klub vydává již mnoho let. Brožurka má takovou úroveň, jak jste ochotni, či neochotni poskytovat zveřejnění vašich osobních dat včetně chovaných ptáků. Adresář je zpracován pomocí počítačového programu, který nám umožňuje v krátké době obměňovat data tak jak vy sami přispíváte svými aktuálními informacemi, a na dlouhou dobu je uchovávat, aniž bychom vršili papíry na sebe. Celý adresář je také uveden na našich klubových internetových stránkách www.kpep.cz

Tento adresář je vydáván proto, aby usnadnil osobní kontakt s jinými členy, jinými kluby a institucemi a umožnil snadnější získávání ptáků od našich chovatelů. Seznam chovatelských čísel, která jsou uvedena i na kroužcích, které používáte pro odchovy, máme snad jako jediná organizace v republice. Tím splňujeme vysoký standard v rámci evidence odchovaných ptáků. Nově máme pro vás i novou službu a to evidenci ulétlých, či nalezených ptáků. Tuto evidenci si můžete prohlédnout na našich klubových internetových stránkách www.kpep.cz. Doufáme, že tento útlý sešitek vám bude nápomocen ke skvělým chovatelským úspěchům.

Výbor KPEP

Adresář

adresar_kpep_2010.doc