HARMONOGRAM ČLENSKÝCH SCHŮZÍ NA ROK 2021

Začátek vždy od 9:00 hodin

  • 3. července 2021 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha – problematika chovatelství versus ochrana přírody, aneb co nás čeká a nermine
  • 7. srpna 2021 – BZUK – před výstavní schůze – termín se kryje s výstavbou výstavy – klubové informace o pauze během výstavby
  • 2. října 2021 – BZUK – před výstavní schůze –EXOTIKA – odborná přednáška: Václav Podpěra - stříbrozobky
  • 6. listopadu 2021 – BZUK – odborná přednáška: Ladislav Žoha  - špačkovití a drozdovití v našich chovech
  • 4. prosince 2021 – EMAUZY – vánoční schůze