Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2010

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem jako ocenění chovateli, který v daném roce dosáhl výjimečného chovatelského úspěchu. Přesto by to nemělo být ocenění ze nějaký jednorázový odchov, ale měl by to být odchov, který se zrodil po cílevědomé práci a snaze a měl by to být odchov, který svou opakovatelností může být přínosem pro chovatelství jako takové.

Na výzvu v oběžníku klubu, aby se chovatelé pochlubili svými úspěchy nebo nás upozornili na úspěchy svých přátel, členů klubu v letošním roce opět nikdo nereagoval. Proto se výbor snažil sám vyhledat úspěšné chovatele.

Nakonec jsme našli několik úspěšných chovatelů, kteří se mohou pochlubit převážně odchovy velkých papoušků, ale ve většině případů se jedná o chovatele, kteří se stali členy KPEP teprve v minulém roce.

V chovu exotických ptáků pozorujeme v poslední době rozkvět chovu hmyzožravých a plodožravých ptáků. Je to velmi náročná chovatelská disciplína, která až s vývojem nových druhů krmiv zaznamenává řadu úspěchů. Přesto je odchov mláďat velmi náročný a vyžaduje dostatek chovatelského „fištrónu“

Nakonec výbor rozhodl, že putovní pohár Svatopluka Vlasáka za rok 2010 bude udělen příteli:

Ladislavu Žohovi

za odchov rehků bělokřídlých.

Přejeme př. Žohovi i do letošního roku mnoho úspěchů a doufáme že budeme moci obdivovat tento překrásný druh hmyzožravých ptáků na některé z našich výstav.

Praha 2.3.2011 Ing. Václav Podpěra