Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2011

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem jako ocenění chovateli, jednak za dosažení výjimečného chovatelského úspěchu, jednak za celoživotní odbornou chovatelskou práci, kterou chovatel reprezentuje nejenom svoje úspěchy, ale je skutečně příkladným přínosem pro celý klub.

Za loňský rok bylo ve výboru klubu navrženo na toto významné ocenění několik členů z různých chovatelských odborností. Tito naši členové dosáhli velkých úspěchů ať již v odchovu papoušků nebo i domestikovaných ptáků.

Nominováni byli přátelé Zdeněk Vandělík za odchovy vzácných papoušků, konkrétně za odchov ary vojenského, Alois Andrýsek za celoživotní práci v klubu, pozvednutí chovu kanárů na velmi vysokou úroveň a dosahování těch nejvyšších příček v hodnocení na bodovaných výstavách, Václav Domas za opakující se významné úspěchy v chovu kanárů a naší avifauny včetně kříženců, Svatopluk Vlasák za vynikající výsledky dosažené v propagaci chovu méně známých a chovatelsky obtížných barev výstavních andulek.

Nakonec výbor klubu rozhodl, že putovní pohár Svatopluka Vlasáka za rok 2011 bude udělen  příteli:

Aloisovi  ANDRÝSKOVI

Přejeme př. Andrýskovi hodně zdraví a do letošního roku mnoho chovatelských úspěchů a doufáme že budeme moci obdivovat něco z jeho chovu na některé z našich výstav.

Praha 4.3.2012

Ing. Václav Podpěra