Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2021

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován výborem KPEP jako výraz uznání chovateli, který dosáhl v hodnoceném roce nejvzácnějšího nebo mimořádného chovatelského úspěchu, případně za systematickou a záslužnou chovatelskou práci. 

Výbor klubu samozřejmě nemůže znát úplně všechny dosažené úspěchy členů, obzvláště když se s nimi nepochlubili na nějaké naší výstavě. Je proto i na vás, abyste dali vědět o svých vzácných odchovech sami nebo nominovali na toto vrcholné ohodnocení své známé, kolegy, o kterých víte, že se jim v loňském roce „zadařilo“.

Z několika návrhů, které výbor řešil, jsme se nakonec přiklonili k člověku, který docílil už několika mimořádných odchovů a patří mezi naše nejúspěšnější chovatele.

Dámy a pánové, je mi velkou ctí oznámit jméno vynikajícího chovatele a předat mu toto nejvyšší ocenění v rámci našeho klubu za odchov sokolíků malých.

Pan Jiří Glatt

V Praze dne 5.3.2022                                           

Ladislav Žoha, předseda KPEP