Udělení putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2007

Putovní pohár Svatopluka Vlasáka je udělován naším klubem již od roku 1978, slaví tedy dnes 30 narozeniny, jako ocenění chovateli, který v daném roce dosáhl výjimečného chovatelského úspěchu. Přesto by to nemělo být ocenění ze nějaký jednorázový odchov, ale měl by to být odchov, který se zrodil po cílevědomé práci a snaze a měl by to být odchov, který svou opakovatelností může být přínosem pro chovatelství jako takové.

Při diskusi o vhodných kandidátech padlo ve výboru klubu několiknávrhů. Jednalo se o chovatele, kteří se zabývají chovem afrických druhů ptáků. Tato skupina ptáků je v současné době v evropských chovech velmi ohrožena. KPEP již v minulém roce založil pracovní skupinu, kterámá za cíl udržet tyto ptáky v našich chovech při minimalizaci jejich dovozu z odchytu ve volné přírodě.

  • Zdeněk Dostál je novým členem KPEP, úspěšným chovatelem je však již delší dobu a jeho chovné kmeny, hlavně astrildů pestrých a rudočelých jsou stabilizovanéa každým rokem odchovává až desítky kusů mladých ptáků.
  • Oldřich Bouma již několik let se zabývá chovem leskoptví tříbarvých a jeho práce sesetkává s úspěchem. Nelze sice hovořit o nějakém velkém množstvíodchovů, ale jen člověk, který chová hmyzožravé ptáky ví, jaké je tostarost. Důsledné zlepšování metodiky odchovu, hlavně v oblastináhradního krmiva při odchovu přineslo i letos svůj výsledek a př.Bouma odchoval dvě mláďata.

Odborná diskuse ve výboru byla poměrně dlouhá a nakonec jsme se rozhodli udělit Putovní pohár Svatopluka Vlasáka pro rok 2007

příteli Oldřichu BOUMOVI,

kterému se toto ocenění dostává již podruhé v historii. Poprvé se tak stalo v roce 1990 za odchov šám.

Př. Dostálovi, přejeme do nastávající chovné sezóny hodně štěstí a doufáme, že v příštím roce budou jeho početné odchovy pokračovat a bude mít možnost být opět nominován do této soutěže.

Praha 29.3.2008