Vyhodnocení soutěže o putovní pohár Svatopluka Vlasáka za rok 2003

Každým rokem vyzýváme všechny členy, aby výboru nahlásili svoje chovatelské úspěchy a snad jen určitá skromnost těch úspěšných zapříčiňuje to, že se nikdo neozve. Ovšem ani ostatní členové, kteří by nahlásili úspěchy svých kamarádů, se neozvou. Tak po úspěších členů pátrají členové výboru sami. Je ovšem pochopitelné, že se nemusí o všech dozvědět. Pramenem pro jejich poznání jsou výstavy, a tak tomu bylo i za rok 2003.

V letošním roce byli navrženi do užší nominace na toto prestižní ocenění chovatelské práce v Klubu přátel exotického ptactva 4 chovatelé. A jak jsem již uvedl, všichni své odchovy vystavili na některé z našich výstav.

Jedná o př. Antonína Nečase, který již delší dobu chová různé druhy kardinálů a dociluje odchovů. To, že je odchov kardinálů poměrně chovatelsky náročná záležitost můžou dosvědčit i někteří naši členové. Př. Čížek již byl oceněn PSV v roce 1998 za odchov kardinálů šedých. Chová je do dneška a stále se mu je daří rozmnožovat. Toník Nečas dosáhl odchovu u dalších dvou druhů, kardinála zeleného a pláštíkového. Odchov kardinálů zelených pak vystavil loňského roku v Botanické zahradě.

Dalším nominovaným je př. Václav Hájek. Dlouhé roky chová barevné kanáry a evropské ptactvo v podmínkách panelákového bytu. Uzpůsobil si k tomu sklep, později zasklený balkon. Přes tyto stísněné podmínky dosahoval vždy kvalitních odchovů a zajímavých kříženců. Letos se mu povedl parádní kousek - kříženec stehlík x hýl. Tito ptáci jsou velmi líbiví a jsou-li v dobré kondici vždy dosahují na výstavách vysokého bodového ocenění.

Třetím z nominovaných byl př. Rudolf Machulda, dlouholetý člen KPEP a v poslední době neúnavný chovatel, který se dlouhou dobu specializoval na chov australských papoušků. Dosáhl na tomto poli opravdu významných výsledků a jeho kolekce byla skoro kompletní. Své odchovy vždy rád vystavil a nehleděl na jejich cenu a vzácnost, snad proto, že je uměl na výstavu dobře připravit. Bohužel, Ruda Machulda se již vyhodnocení této soutěže nedočkal.

Čtveřici úspěšných chovatelů uzavírá př. Václav Domas, který se kromě chovu barevných kanárů zabývá i odchovy evropské fauny v čisté linii a cíleně se zaměřuje hlavně na odchovy hýlů obecných. Propracoval technologii jejich chovu natolik, že jejich odchov mu nečiní problémy.

Výbor zvážil všechny výše uvedené nominace, které jsou podle jeho názoru na téměř stejné úrovni a v hlasování rozhodl, že držitelem putovního poháru Svatopluka Vlasáka za rok 2003 bude

př. Václav Hájek.

Václav Podpěra