Směrnice k proplácení cestovních náhrad pro rok 2021

Směrnice upravuje podmínky pro proplácení cestovních náhrad Klubem přátel exotickéhoSměrnice upravuje podmínky pro proplácení cestovních náhrad Klubem přátel exotickéhoptactva, z.s.. (dále KPEP) v souladu se zák. č. 26212006 Sb. (Zákoník práce ve zněnípozdějších předpisů)

Dokumenty