Zápis z jednání ÚOK CHOEP a KPEP

Zápis z jednání 25. 6. 2022