POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI     

Vážený příteli /přítelkyně,

Dovoluji si Vás oslovit jménem výboru klubu a pozvat Vás na výroční členskou schůzi, která se koná 5.3.2022 od 9:00 v opatství EMAUZY – Praha 2 – velký divadelní sál za kostelem. Tato schůze je velice důležitá, hlasuje se o zprávách za rok 2021 a zároveň o návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2022. Prosím Vás tímto o účast.

Program schůze:

  1. zahájení
  2. přednes zpráv výboru a KRK za rok 2021
  3. návrh rozpočtu a činnosti na rok 2022
  4. ocenění a výročí, PSV
  5. diskuze k tématům
  6. návrh a hlasování o usnesení VČS
  7. zakončení

Zároveň si k datu této schůze můžete zde na webu stáhnout online Zpravodaj KPEP 2022, kde najdete program členských aktivit na rok 2022 – schůze, výstavy, semináře, setkání chovatelů a další.

Těším se na setkání s Vámi.

Jménem výboru klubu Ladislav Žoha, předseda KPEP