Zemřel Walther Wiener

Dáváme na vědomí všem chovatelům a přátelům exotického ptactva, že v pondělí 14.12.2020 zemřel ve věku 92 let Walther Wiener, který se významně zasloužil o rozvoj našeho koníčka, když byl autorem standardu pro exotické ptáky a emeritním předsedou sboru posuzovatelů.

 Narodil se a žil v Hrádku nad Nisou, kde je i most pojmenovaný U Wienerů. Prožil neradostné mládí, když byl po celou válku schovaný u německy hovořících občanů, sám židovské národnosti. Neměl kamarády, učitele ani slunce po celou dobu války. Přesto si dokázal vzdělání doplnit sám. Po válce odešel do Izraele bojovat se zbraní v ruce, ale posléze se vrátil do Čech. Mohl sice odejít kamkoliv, ale vrátil se do Čech. Chybějící kamarády z dětství si našel mezi chovateli. Protože byl vícejazyčný, když hovořil německy, francouzsky a samozřejmě i česky, mohl se dobře orientovat v zahraniční odborné literatuře. Byl proto spoluautorem prvního standardu cizokrajného ptactva, na kterém se rovněž podílel člen KPEP MUDr. Jaroslav Vidlička, tak i na další jeho verzi, kterou pak vypracoval sám. Tento standard vycházel z osvědčeného německého jednotného standardu, byl však správně přizpůsoben našim podmínkám a W. Wiener do něho vložil vlastní zkušenosti a postřehy, což je zvláště cenné. Je proto po zásluze považován za otce zakladatele posuzování ptáků a soutěžních výstav u nás. Před tím byly u nás pořádány jen výstavy propagační. Byl také autorem dalších knih, určených pro chovatele exotického ptactva.

Čest jeho památce!