Mistr klubu

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2022

Mistr KPEP je podle nových pravidel vyhlášen na výstavě Exotika v Lysé nad Labem.

Mistrem KPEP pro rok 2022se stal

Jiří Tichý

za křížence stehlík x kanár, hodnoceného 92.b

Gratulujeme!

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2021

Mistr KPEP je podle nových pravidel vyhlášen na výstavě Exotika v Lysé nad Labem.

Mistrem KPEP pro rok 2021se stal

Václav Podpěra

za amadinu červenohlavou, hodnocenou 92.b

Gratulujeme!

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2019

Mistr KPEP je podle nových pravidel vyhlášen na výstavě Exotika v Lysé nad Labem.

Mistrem KPEP pro rok 2019 se stal

Oldřich Bouma

za vítězství v kategorii kanár.

Gratulujeme!

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2013

Mistr KPEP je podle nových pravidel vyhlášen na výstavě Exotika v Lysé nad Labem.

Mistrem KPEP pro rok 2013 se stal

Jiří Bílek

za vítězství ve skupině kanár barevný.

Gratulujeme!

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2012

Mistr KPEP je podle nových pravidel vyhlášen na výstavě Exotika v Lysé nad Labem.

  1. Milan Pekhart, korela šedá perlová 0,1 91b, člen Českého klubu chovatelů korel (právnický člen KPEP)
  2. Jiří Bílek, kanár žlutoisabelový CII, 91b, člen KPEP
  3. Karel Novák, agapornis hnědohlavý zelený, 90b, člen Českého klubu chovatelů agapornisů (právnický člen KPEP)
Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2011

V loňském roce se konala soutěž o Mistra klubu již po šestnácté. Je to již dlouhá doba, aby byly nabyty zkušenosti s vyhodnocováním vítězů a také vyhodnoceny dopady soutěže na zájem členů o účast na soutěžních výstavách. Výbor klubu by rád tyto skutečnosti zapracoval do nových podmínek soutěže tak, aby to zatraktivnilo účast našich chovatelů na výstavách a pozvedla se tím prestiž vítězů a jejich chovů.

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2010

V loňském roce se konala soutěž o Mistra klubu již po patnácté. Hned na počátku bych rád připomněl, proč byla Soutěž o Mistra klubu ustavena. Klub má trvalý zájem na tom, aby byl podporován chov domestikovaných druhů ptáků a zájem o jejich vystavování a to především na výstavách pořádaných klubem. Rádi bychom také umožnili našim členům, aby mohli vystavovat na světových šampionátech COM. Jednáme proto s ČSCH, který zastupuje Českou republiku v COM. Jestli se nám to podaří, pak ale budeme podporovat vystavování ptáků kvalitních, to je ptáků, kteří se umístili na domácích soutěžích nebo lépe řečeno budeme podporovat chovatele, kteří se na domácích soutěžích umísťují na předních místech.

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2009

V loňském roce se konala soutěž o Mistra klubu již po čtrnácté. Hned na počátku bych rád připomněl, proč byla Soutěž o Mistra klubu ustavena. Klub má trvalý zájem na tom, aby se zvýšil zájem o chov domestikovaných druhů ptáků a zájem o jejich vystavování. I proto bychom rádi umožnili našim členům, aby mohli vystavovat na světových šampionátech COM. Jestli se nám to podaří, pak ale budeme podporovat vystavování ptáků kvalitních, to je ptáků, kteří se umístili na domácích soutěžích nebo lépe řečeno budeme podporovat chovatele, kteří se na domácích soutěžích umísťují na předních místech.

Featured

Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2008

V loňském roce vstoupila soutěž o Mistra klubu do svého 13. ročníku. Chtělo by se mě věřit, že výsledky, které za chvíli uslyšíte jsou ovlivněny právě tou třináctkou, pro mnohé nešťastným číslem. Soutěž o Mistra klubu byla ustavena proto, aby se zvýšil zájem o chov domestikovaných druhů ptáků a zájem o jejich vystavování. Vždyť výsledky dosahované na soutěžích jsou velmi prospěšné pro vlastní chov, ale i pro určité uspokojení chovatele jednak z hlediska prestiže, jednak společenského hlediska, kdy se na výstavách schází mnoho chovatelů se stejnými zájmy a jednak z hlediska posouzení kvality svého chovu. Účast na bodovaných výstavách a dění kolem jsou vlastně odměnou chovateli za jeho dlouhou práci.

Featured

Pravidla soutěže o mistra KPEP v kategorii bodovaných ptáků pro rok 2007

Soutěž o titul Mistr KPEP v jednotlivých kategoriích chovaných ptáků pro rok 2007 bude probíhat v rámci vypsaných výstav. Kategorie drobných papoušků budou soutěžit na výstavě ZO ČSCH Kladno - memoriálu Vladimíra Janatky a Exota Olomouc. Kategorie drobných exotů a kanárů bude vyhodnocena v rámci výstavy Ptačí svět v Lysé nad Labem, spolupořdané KPEP. Kategorie andulek bude vyhodnocena podle výsledků na Celostátní výstavě andulek pořdané KCHA v Botanické zahradě.

Featured

Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2006

Aktualizovaná pravidla soutěže o titul Mistra klubu byla zveřejněna v oběžníku 2/06 tak, aby se všichni zájemci o tuto soutěž na ní mohli připravit, tedy lépe řečeno připravit na ní ptáky. Ať už dobou hnízdění nebo tréninkem. Loni nám přlo štěstí a byrokratičtí úředníci pochopili, že ptačí chřipku mohou využít pro lukrativnější činnosti než je zákaz výstav exotického ptactva. Přesto se nám nedaří získat chovatele k účasti na soutěžních výstavách v takové míře, která by odpovídala počtu našich členů a významu našeho klubu v chovatelství. I když si to nepřejeme, není daleko doba, kdy bude chov exotů silně omezen.

Featured

Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2005

Letošní vyhlášení mistra klubu je již desátým ročníkem této soutěže. Bohužel je tento ročník poznamenaný uměle vytvářenou situací kolem výskytu ptačí chřipky. Jak jistě víte, na podzim minulého roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství okamžitý zákaz svodů ptáků, to znamená zákaz výstav a výměnných trhů.

Opět se ukázala naše národní vlastnost, snaha"být papěžtější než papež" Všude v Evropě tyto akce probíhaly, pravda za přísnějších pravidel, ale odpovědné orgány se snažili chovatelům vyjít vstříc.

Featured

Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2004

Letošní vyhlášení mistra klubu je již devátým ročníkem této soutěže. Určitým způsobem završuje odbornou chovatelskou práci v oboru soutěžního chovatelství. Ve zprávách za minulé roky jsme vždy uváděli, že naši chovatelé mají již takové výsledky v některých výstavních skupinách, že by se mohli zúčastňovat mezinárodních soutěží.

Naše organizace k tomu udělala další krok a za pomoci př. Rákose dává dohromady možnost vystavovat drobné exoty na soutěžní výstavě v Německu. Jednání jsou již v pokročilé fázi a snad již v příštím oběžníku se dovíte podrobnosti. Jisté však je, že výstava se bude konat začátkem června a proto je potřeba, aby si potencionální vystavovatelé nechali ptáky pro soutěž v rezervě a nenasadili je na hnízdění.

Featured

Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2003

Již jsme si zvykli za osm let trván této soutěže slýchávat v tuto chvíli jména chovatelů, našich členů, kterým se nejlépe vyvedla loňská chovatelská a výstavní sezóna. Někdo si může prostě myslet, že se na ně usmálo štěstí, ale většinou je za tímto titulem schována nekonečná řada hodin práce a zkušeností, lásky ke svým ptákům a teprve nakonec i trochu toho štěstí.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe