Pravidla soutěže o mistra KPEP v kategorii bodovaných ptáků pro rok 2007

Soutěž o titul Mistr KPEP v jednotlivých kategoriích chovaných ptáků pro rok 2007 bude probíhat v rámci vypsaných výstav. Kategorie drobných papoušků budou soutěžit na výstavě ZO ČSCH Kladno - memoriálu Vladimíra Janatky a Exota Olomouc. Kategorie drobných exotů a kanárů bude vyhodnocena v rámci výstavy Ptačí svět v Lysé nad Labem, spolupořdané KPEP. Kategorie andulek bude vyhodnocena podle výsledků na Celostátní výstavě andulek pořdané KCHA v Botanické zahradě.

Soutěže se může zúčastnit každý člen KPEP se svými odchovy ročníků podle podmínek pro jednotlivé kategorie, opatřenými kroužky KPEP nebo kroužky jiných chovatelských klubů na nichž je uvedeno jeho chovatelské číslo. U vyhodnocených ptáků bude provedena kontrola kroužku. Nebudou-li splněny podmínky stanovené pro jednotlivé kategorie nebude vítěz vyhodnocen.

Vystavovatel musí splnit výstavní podmínky pro jednotlivé výstavy, t.j. Kladno a Lysá nad Labem a CVA KCHA a Exota Olomouc, které stanovují pořadatelé výstavy. Při rovnosti bodů v jednotlivých kategoriích určí celkového vítěze na žádost pořadatele výstavy posuzovatel.

Vítězové mistrovské soutěže obdrží na výroční členské schůzi, při slavnostním vyhodnocení pohár, druhý a třetí kokardu se jménem chovatele a soutěžní skupinou, ve které dosáhl mistrovských výsledků.

Mistrovské kategorie:

 • Barevní kanáři

  Vystavený exponát musí být okroužkován předepsaným uzavřeným kroužkem o průměru 3 mm v barvě současného roku, t.j. ročníku 2007. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 5 vystavovatelů, členů KPEP. a 10 ptáků v každé skupině. Při menším počtu vystavovatelů nebo ptáků budou obě skupiny sloučeny. Nebude-li výše uvedené podmínky dosaženo ani sloučením skupin, nebude soutěž vyhodnocena.

  Vyhodnoceni budou pouze jednotlivci:

  • 1. až 3. místo v mistrovské soutěži ve skupině BK světlí.
  • 1. až 3. místo v mistrovské soutěži ve skupině BK tmaví.

  Titul "Mistr KPEP" získá chovatel nejvýše bodově ohodnoceného barevného kanára skupiny BK světlí a nejvýše bodově ohodnoceného barevného kanára skupiny BK tmaví. Při rovnosti bodů určí pořadí posuzovatel. Při sloučení skupin bude vyhlášen pouze jeden titul.

 • Andulky

  V této kategorii budou soutěžit andulky všech barev v kategorii jednotlivců. Vystavený exponát musí být okroužkován předepsaným uzavřeným kroužkem ročníku 2005 až 2007, tj. maximálně tříletí ptáci. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 5 vystavovatelů, členů KPEP a 20 ptáků. Při menším počtu vystavovatelů nebo ptáků nebude soutěž vyhodnocena.

  Vyhodnoceni budou jednotlivci:

  • 1. až 3. místo v mistrovské soutěži jednotlivců

  Titul Mistr KPEP v chovu andulek získá chovatel nejlépe umístěného ptáka v kategorii jednotlivců. V případě shodného umístění určí pořadí posuzovatel.

 • Drobní papoušci

  V této kategorii budou soutěžit papoušci všech druhů. Podle přihlášených druhů a jejich počtů mohou být rozděleni do skupin. Vyhlášeni budou vítězové skupiny.
  Vystavený exponát musí být okroužkován předepsaným uzavřeným kroužkem pro daný druh ročníku 2003 až 2007, tj. maximálně pětiletí ptáci. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 5 vystavovatelů, členů KPEP a 10 ptáků. Při menším počtu vystavovatelů nebo ptáků nebude soutěž vyhodnocena.

  Vyhodnoceni budou

  • 1. až 3. místo v mistrovské soutěži jednotlivců ve skupině papoušci

  Titul Mistr KPEP v chovu drobných papoušků získá chovatel nejvýše ohodnoceného ptáka v kategorii jednotlivců.

 • Drobní exoti

  Vystavený exponát musí být okroužkován předepsaným uzavřeným kroužkem ročníku 2006 nebo 2007. Pro soutěž je podmínkou účast nejméně 5 vystavovatelů, členů KPEP a 15 ptáků v každé skupině. Při menším počtu vystavovatelů nebo ptáků mohou být skupiny sloučeny tak, aby byly splněny výše uvedené podmínky. Nebude-li výše uvedené podmínky dosaženo ani sloučením skupin, nebude soutěž vyhodnocena.

  Vyhodnoceni budou pouze jednotlivci v následujících skupinách:

  • 1. až 3. místo - jednotlivci - chůvička japonská všech barev
   • zebřička pestrá všech barev
   • rýžovník šedý všech barev
   • pásovníci všech druhů a barev
   • amady nádherné všech barev
   • ostatní drobní exotičtí ptáci Austrálie
   • ostatní drobní exotičtí ptáci Asie a Afriky

Titul Mistr KPEP v chovu drobných exotů získá chovatel nejvýše bodově ohodnoceného ptáka (jeden z vítězů skupin).

Oznámení výsledků soutěže, ocenění vítězů skupin a slavnostní předání pohárů Mistrům KPEP a kokard v jednotlivých kategoriích bude provedeno na výroční členské schůzi KPEP 2007.

POZOR

Nově zavádíme na výše vypsaných výstavách (Kladno, Lysá n. Labem a CVA) a Exota Olomouc dlouhodobé hodnocené úspěšnosti členů KPEP v jednotlivých kategoriích. Pro příští roky se může výčet výstav pro jednotlivé kategorie rozšířit a to i o zahraniční. Za vítěze výstavy se chovateli přidělí 12 bodů, za vítěze ve skupině 4 body a ve třídě 2 body. Tyto body se budou meziročně načítat a tak se může pořadí úspěšnosti chovatelů měnit. Nezáleží tedy jen na jednom zdařilém odchovu, ale do hodnocení se promítne dlouhodobá chovatelská práce a aktivita.