Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2003

Již jsme si zvykli za osm let trván této soutěže slýchávat v tuto chvíli jména chovatelů, našich členů, kterým se nejlépe vyvedla loňská chovatelská a výstavní sezóna. Někdo si může prostě myslet, že se na ně usmálo štěstí, ale většinou je za tímto titulem schována nekonečná řada hodin práce a zkušeností, lásky ke svým ptákům a teprve nakonec i trochu toho štěstí.

Pravidla pro vyhodnocení mistra klubu se v průběhu let pozměňovala tak, aby co nejlépe vyhovovala daným podmínkám a přitom sledovala to, co je pro tuto soutěž to nejzákladnější, motivovala naše členy k výstavní činnosti. Ne však za každou cenu. Jistě se i Vám již doneslo, že Česká republika na mezinárodním výstavním poli opět čelí obvinění z nepoctivosti a většina ptáků z české kolekce na Světovém šampionátu byla diskvalifikována.

U nás máme dostatek dobrých výstav, kde mohou vystavovat všichni naši členové. Když říkám dobrých, neznamená to velkých, protože jak jsme se v loňském roce opět přesvědčili velké výstavy nejsou vždy zárukou dobré soutěže a hlavně zárukou toho, že výstavní činnost přinese chovatelům to správné uspokojení.

Blíží se doba, kdybychom mohli bez velkých obtíží vystavovat na zahraničních výstavách. Jedním z úkolů nového výboru by mělo být orientovat se v nových zákonech, které toto budou upravovat a předložit je členům ve stravitelné formě - ve formě tzv. "kuchařky" pro vystavování v zahraničí. To že máme na to máme ukazují i výstavy, které jsem v průběhu loňského roku navštívil. To samozřejmě nemluvím o barevných kanárech, kde je obrovská konkurence, ale přesto jsme i v této skupině ptáků se dokázali naši členové v minulosti prosadit.

Nyní však již k výsledkům soutěže MISTR KPEP za rok 2003. Minulý rok nebyl z hlediska počtu členů zapojených do soutěže ten z nejlepších. Mnoho kategorií muselo být sloučeno nebo nebylo vyhodnoceno, většinou proto, že nebyl splněn počet vystavovatelů a tím naplněna podmínka soutěže.

Soutěžní skupina barevní kanáři.

V loňském roce se byla vypsána tato soutěž na výstavu Ptačí svět v Lysé nad Labem. V obou kategoriích a to kanáři světlí se zúčastnil dostatečný minimální počet chovatelů, to je 5 a byl splněn i minimální počet vystavených ptáků.

  • Mistrem KPEP pro rok 2003 ve skupině barevní kanáři světlí se "překvapivě" stává Jiří Tichý.

  • Mistrem ve skupině kanáři tmaví pak další výborný chovatel kanárů přítel Václav Domas.

Soutěžní skupina andulky.

Také v této skupině došlo ke změně výstavních podmínek a soutěž byla vypsána na Celostátní výstavu andulek pořdanou v Praze. Změna měla za cíl přimět k účasti na této soutěži více členů klubu, protože v minulosti, kdy byla soutěž vypsána pro výstavu na Kladně ještě nikdy nebyla tato skupina vyhodnocena pro nezájem členů, chovatelů andulek, na této výstavě vystavovat s odůvodněním, že oni své nejlepší ptáky připravují na svou vrcholnou výstavu. Jistě si pamatujete na diskusi na toto téma na loňské výroční členské schůzi. A představte si, že ani v letošním roce nebyla splněna podmínka minimálního počtu vystavovatelů, členů KPEP. Z původně 5 přihlášených na výstavu však jeden nakonec ptáky nedodal. Výbor klubu se navzdory tomu rozhodl učinit výjimku a soutěž vyhodnotit.

  • Mistrem KPEP pro rok 2003 ve skupině andulky se za vítězství ve skupině světlekřídlých andulek na CVA stává přítel Drahomír Hrubý.

Soutěžní skupina drobných papoušků.

Tato skupina se nepodařila již delší dobu vyhodnotit pro nezájem členů tyto ptáky vystavovat. Přispělo k tomu i to, že nabyla v loňském roce pořdána výstava klubu chovatelů neofém.

Soutěžní skupina drobných exotů.

I tuto kategorii postihla neúčast několika našich členů na výstavě Ptačí svět v Lysé nad Labem, pro kterou byla tato kategorie vypsána. I samotná výstava byla v loňském roce méně obsazena celkem zde bylo 450 ptáků, to je o 54 méně než v roce 2002. Z důvodu nesplnění počtu vystavovatelů nebyly vyhodnoceny skupiny rýžovník a ostatní drobní exotičtí ptáci Asie a Afriky. Skupina zebřiček a chůviček byla sloučena. Samostatně byla vyhodnocena skupina ostatních drobných ptáků Austrálie, která byla velmi dobře obsazena hlavně díky chovatelům vystavujících pásovníky. Pro drobní exoty budou v letošním roce upravena pravidla soutěže, respektive rozdělení skupin, aby lépe kopírovala soutěžní skupiny vypisované pro výstavu Ptačí svět.

  • Mistrem klubu ve sloučené skupině zebřiček a chůviček pro rok 2003 se stává se samcem zebřičky šedé, ohodnoceným 90 body př. Miroslava Pekárková.

  • Mistrem klubu ve skupině ptáků Austrálie se stává pro rok 2003 přítel Rudolf Mocík, za 90 bodovou amadinu diamantovou.

V loňském roce se poprvé vystavovali, v zahraničí poměrně velmi oblíbení, holoubci diamantoví. Pěknou ucelenou kolekci dobře připravených ptáků předvedl Jan Kohlíček. Výbor se proto rozhodl mu udělit za tento průkopnický čin čestnou cenu za rok 2003 a doufáme, že jeho počin nezůstane bez odezvy a že již v letošním roce bude tato kategorie zařazena do soutěže o Mistra klubu a bude obsazena tak, aby mohla být vyhodnocena.

Ještě jednou přejeme všem novým Mistrům KPEP hojně úspěchů do dalších let jejich chovatelské činnosti a sami sobě navzájem, aby klub přispěl k šíření výstavní činnosti.