Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2004

Letošní vyhlášení mistra klubu je již devátým ročníkem této soutěže. Určitým způsobem završuje odbornou chovatelskou práci v oboru soutěžního chovatelství. Ve zprávách za minulé roky jsme vždy uváděli, že naši chovatelé mají již takové výsledky v některých výstavních skupinách, že by se mohli zúčastňovat mezinárodních soutěží.

Naše organizace k tomu udělala další krok a za pomoci př. Rákose dává dohromady možnost vystavovat drobné exoty na soutěžní výstavě v Německu. Jednání jsou již v pokročilé fázi a snad již v příštím oběžníku se dovíte podrobnosti. Jisté však je, že výstava se bude konat začátkem června a proto je potřeba, aby si potencionální vystavovatelé nechali ptáky pro soutěž v rezervě a nenasadili je na hnízdění.

Soutěž o mistra klubu 2004 probíhala podle upravených pravidel. Změny si vyžádali představitelé jednotlivých odborností a výbor je potom koncepčně sladil. Tato upravená pravidla byla zveřejněna s velkým předstihem v oběžníku č.3.

Mistrovské kategorie byly stanoveny takto:

 • barevní kanáři světlí a tmaví

 • andulky

 • drobní papoušci

 • drobní exoti.

 • Barevní kanáři

Soutěž byla pro letošní rok vypsána na výstavu Ptačí svět v Lysé nad Labem. Tuto výstavu u klub sponzoruje a proto má zájem, aby členové klubu soutěžili právě zde.

V kategorii světlých kanárů nebyl splněn požadovaný počet vystavovatelů. Soutěž proto nebyla vyhodnocena.

V kategorii tmavých kanárů byl splněn limit 5 vystavovatelů i celkového počtu vystavených ptáků.

V mistrovské soutěži se umístili:

 • III. Václav Domas s červenoachátovým opálovým ptákem CII s 91 body

 • II. Jiří Tichý s červenoachátovým ptákem CII a s 91 body a titulem VT

 • I. Václav Domas s červenoachátovým opálovým ptákem CII ohodnoceným 92 body a s titulem VV, VS, VT a titul MISTR KPEP 2004

Andulky

Již druhým rokem byla soutěž o mistra klubu pro tuto skupinu vypsána na Celostátní výstavu andulek v Praze. V loňském roce se nenaplnil požadovaný počet vystavovatelů a tak jsme s napětím očekávali rok letošní.

Dopadl dobře, výstavu obeslalo 5 vystavovatelů se 44 ptáky. Vyhodnocení soutěže v andulkách je poněkud obtížnější v tom, že na této výstavě nejsou ptáci bodováni, ale určováno pořadí v jednotlivých výstavních třídách. Proto jsou pro potřeby soutěže o mistra klubu zařazováni do pořadí pouze ptáci našich členů, kteří získají titul vítěz skupiny nebo vítěz podskupiny a podle tohoto parametru resp. podle počtu a úrovně získaných titulů je sestaveno pořadí a vyhodnocen mistr klubu.

V mistrovské soutěži se umístili:

 • III. nebylo vyhodnoceno

 • II. Ing. Svatopluk Vlasák, získal dva tituly VPS za šedokřídlou samici r. 2003 a starší a za samici texas clearbody rok 2004

 • I. Stanislav Rákos získal vítězství ve skupině andulka světlekřídlá za samce 2004 a vítězství podskupině za samici australské straky tmavých barev 2003 a starší a za to mu připadl titul MISTR KPEP 2004

Drobní papoušci

Výstava speciální klubu chovatelů neofém se opět v loňském roce nekonala a výstavu na Kladně, která byla druhou možností pro získání bodů do soutěže nikdo z našich členů drobné papoušky nepřihlásil. Je s podivem, že tato ještě nedávno prosperující kategorie upadá do takovéto deprese, přestože máme v našich řadách dost chovatelů ptáků z této skupiny a dokonce několik chovatelů na republikové úrovni.

Drobní exoti

V soutěži drobných exotů nesplnila ani jedna z vypsaných kategorií předepsané podmínky, tj. účast nejméně 5 chovatelů a 15 ptáků v každé skupině. Skupinu chůviček obsadili 4 chovatelé s 16 ptáky, zebřiček 4 chovatelé s 24 ptáky, rýžovníků 2 chovatelé s 6 ptáky, pásovníků 4 chovatelé s 21 ptáky, amad nádherných 1 chovatel s 6 ptáky, skupinu drobných exotických ptáků z Austrálie 3 chovatelé s 15 ptáky a skupinu drobných exotických ptáků z Afriky 1 chovatel se 7 ptáky. Z tohoto důvodu bylo přikročeno ke sloučení všech soutěžních skupin.

Byl vyhodnocen mistr klubu a na další umístění bylo stanoveno podle úpočtu dosažených bodů tak, že bylo vzato v úvahu umístění vždy pouze jedno, to nejlepší, umístění.

V mistrovské soutěži se umístili:

 • III. Miroslava Pekárková - 1,0 zebřička skořicová 89 bodů, Jan Cvrček - 1,0 zebřička phaeo 89 bodů, Petr Podpěra - chůvička japonská tmavě šedá 89 bodů, Rudolf Mocík - amada červenohlavá 89 bodů, Václav Plachý - pásovník dlouhoocasý červenozobý 89 bodů

 • II. Václav Podpěra - chůvička rezavá 90 bodů, Miloslav Jüstel - amadina pruhovaná 90 bodů

 • I. Václav Kefurt - 1,0 zebřička skořicová černoprsá 91 bodů - MISTR KPEP 2004

Máme v plánu v této soutěži pokračovat i v dalších letech. A tak, jak se změnila pravidla této soutěže za 9 let jejího trvání, tak mohou být podle Vašich návrhů upravena i pro letošní ročník. Podmínkou je, aby případné návrhy byly podány včas, to znamená nejpozději do konce května, aby mohly být zpracovány do podmínek, které budou opět zveřejněny v oběžníku. Těšíme se na další ročník soutěže a doufáme, že se jí v letošním roce účastní větší počet chovatelů.